Nord Kamer eist verlaging huurwaarde MEDEDELING Duurzame relatie. ppen er jgwezer Het extraatje van Dixan en Witte Reus. oZ ELM b.v. TER- 1ENU* mM 0 w Collega's zetten Maxine in de bloemen 23 Recordaantal Ajax-supporters naar Rome CBR biedt extra kans 'oud' theorie-examen LAMINAAT PARKET zorgverzekeringen "^OELBUWS- DAGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N en 0 p.p. elkomstdrankje. ïdag 27 mei 1996. erveren. u )OK IN EN BEER is elastingbetaler ril zijn geld neller terug lajor dreigt EU te leggen chip zinkt op ictoriameer: eker 500 doden Wouters speelt niet meer, toch geschorst otto fuseren 'Huiseigenaar te zwaar gepakt' Dijkstal wil Jorritsma als leider WD PTT sleept 06-werkgroep voor rechter DESTEM/ZVK 'NedCar bouwt Mitsubishi, negenhonderd banen erbij' Ziekenfonds èn particulier. Deze week alleen bij Albert Heijn. oh DE STEM 8 "7 031 "000218" I I I I I WOENSDAG 22 ME11996 MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 ZATERDAG: 2,50 U huurt 'm, Wtpdbov voor houten vloeren P 0115-431692 M m hs 1934 ie - Banketbakkerij :t 18, Tel. 612339 nde - Konditorei it 36, Tel. 613832 C K I dexeerde versnelling" |s deze Batavuseen klassefsla„. Gebouwd om er lan| :jner den op af te leggen. 2-ez) al vanaf/ 849.-. 0a. Dus vraag ernaar DJ tavus dealer. A2 A3/A4 A5 A6 A7 B1 t/m B3 Cl t/m C5 D1 [iv-programma's D2 Ujf Leven E1t/mE3 Ito Haag - De belastingbetaler in sterk toenemende mate iel zijn te veel betaalde belas- uggeld terug. Uit het jaarver- ag van de Belastingdienst over 995 blijkt dat het aantal inge vende aangiften waarvan een kje is afgescheurd (de indica- Voorrang'), voor het eerst de ,x miljoen heeft overschreden. ,1994 ging het nog om 1,6 mil- mensen die het hoekje eraf nipten; in 1995 waren dat er ijna 2,2 miljoen. De Belasting- ienst houdt deze ontwikkeling gtd bij, blijkt uit de cijfers. In 991 werd het leeuwendeel van voorrang-aangiften voor de larwisseling afgedaan, vorig ar werd die norm opnieuw ge aaid ondanks de aanzienlijke jeneming van de aangiften voor lede afhandeling. «aden - De Britse premier Ma- ir dreigt de Europese Unie lam n. Als er niet snel een ein- t komt aan het exportverbod Brits rundvlees, blokkeert iroot-Brittannië de Europese sluitvorming, zei Major giste- woedend. Eerder deze week iloot een meerderheid van de istaten het verbod niet te ver- lepelen. Major is vooral boos op lÉsland en Nederland. IZIE BUITENLAND - A5 lar-es-Salaam - Bij een scheeps- amp op het Victoriameer in Tan- mia zijn gisteren ruim 500 pas- agiers verdronken. Een veer- kip voer op een rots en kapseis- oor zover bekend konden 120 mnsen worden gered. Enkele «ntallen doden zijn inmiddels leborgen. Er bevonden zich meer lan 600 passagiers op het schip, taderden mensen die in de limten benedendeks verbleven, 'orden verrast door het water en "nden geen kant meer op. Zeist - Vorige week nam Jan Wouters afscheid als voet- I «aller, met een dikke kus op KNVB-beker. Als een soort eerbetoon schorste de ™VB hem gisteren voor één wedstrijd. Hij 'pakte' op He melvaartsdag zijn vierde gele jaart, met een 'noodzakelij ke overtreding op het mid denveld. Zoals de PSV'er zo 'aak een kaart pakte. Wou- «s zal de schorsing niet uit- [fflten, want de voetballer Wouters is niet meer. Vol- Send seizoen is hij assistent- giller van FC Utrecht. van de Lotto gaat on- u. Mar sportondersteu- h,Aen sociale doelen. De winst ■uf^katsloterij belandt in de kist. Hoe dit na de fusie ■kisnog onduidelijk. 1 ^"amissie adviseerde eerder 2 fuseren. Staatsloterij en itt-e m eikaars vaarwater oor zouden hun marktpositie °Ptreden heter Hollandse Nieuwe mager en duur PAGINA Hogere winst Suiker Unie PAGINA Luc Nilis wil snel weg bij PSV PAGINA Hulst verdient goud aan bouwwoede PAGINA «a>.,j Kom eens overtiw Apotheken houden week voor ouderen I min. max 9/18 Statenzitting over WOV toch openbaar PAGINA PAGINA Depressies Het wordt een komen en gaan van depressies. Eerst op klaringen, daarna neemt de bewolking weer toe, gevolgd door regen. De wind is matig. Axelsestraai ■- 4537 AB Tel.01l5^12J£- Staats- lottorij Den Haag (anp) - De Tweede Kamer heeft gisteren een motie van CDA en WD aangenomen die de regering oproept het huurwaardeforfait voor huiseigenaren volgend jaar te verla gen. Staatssecretaris Vermeend van Financiën legt de Kameruit spraak aan de ministerraad voor. Het huurwaardeforfait is een be drag dat woningbezitters bij hun aangifte inkomstenbelasting moeten opgeven. Het doet een deel van de hypotheekrente-af trek teniet. De gemeentebesturen mogen vanaf 1997 meer onroerende- Van onze Haagse redactie Den Haag - Minister Jorritsma (Verkeer en Waterstaat) is ge schikt als opvolger van WD-lei- der Bolkestein. Dat zegt vice- premier Dijkstal in een interview met Vrij Nederland. De WD-bewindsman van Bin nenlandse Zaken maakt duidelijk zelf geen enkele ambitie te heb ben om partijleider te worden. Voor de periode na Bolkestein tipt hij voormalig Kamerlid De Grave (nu wethouder in Amster dam), staatssecretaris Terpstra en vooral Jorritsma. „Van mij zou zij in de toekomst partijleider mogen worden. Ze heeft gezond verstand, ze is nuchter, ze heeft geen last van kouwe kak. Anne- marie kan mensen aan zich bin den. Ze heeft natuurlijke leiders capaciteiten," aldus Dijkstal. Zelf zou hij nog eens vier jaar mi nister van Binnenlandse Zaken willen zijn. Hij is het niet eens met Bolkestein, die vindt dat mi nisters maar vier jaar op hetzelf de departement moeten blijven. „Als minister moet je oppassen dat je niet door de macht wordt gecorrumpeerd. Daarom is een beperkte zittingsperiode geen slecht idee. Maar ik heb aarzelin gen bij de periode van vier jaar." (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) zaakbelasting (OZB) innen. Dat treft zowel huiseigenaren als huurders. Reden is onder meer de waardestijging van onroerend goed, die zich al jaren voordoet. Veel gemeenten taxeerden de marktwaarde van een woning tot nu toe te laag. Nu de werkelijke waarde maatge vend wordt, gaat vrijwel iedereen meer OZB betalen. Voor bezitters van een eigen huis komt daar nog eens een hoger huurwaardeforfait bij. Dat is immers gekoppeld aan de economische waarde van de woning. CDA en VVD vinden het niet ac ceptabel dat huiseigenaren 'dub bel worden gepakt'. De meerop brengst van de OZB moet dus via een lager huurwaardeforfait naar de portemonnee van de woning bezitter terug, redeneren zij. PvdA en D66 waren gisteren te gen de motie. Volgens hen is de strekking ervan in strijd met het regeerakkoord. GroenLinks, de ouderenpartijen, de kleine christelijke fracties als mede de SP en de CD hielpen CDA en VVD aan een Kamer meerderheid. Maxine, alias Gonnie Bouwmeester, zat gistermorgen weer gewoon achter haar bureau bij de Sociale Verzekeringsbank in Breda. „Deelnemen aan het Eurovisie Songfestival is een ervaring die iïc nooit meer vergeet,vertelde ze. Haar collega's waren dat ook niet ver geten, getuige de bloemen. Maxine gaat er, solo en samen met Franklin, nu alles aan doen om een muziekcarrière op te bouwen. Over twee weken gaat ze de studio in voor haar eerste solo-cd-opname. foto de stem/johan van gurp Den Haag (anp) - PTT Telecom wil via de rechter een eind maken aan beschuldigingen dat buiten staanders het telefoonnet zodanig kunnen manipuleren dat klanten torenhoge rekeningen van ge sprekken met 06-lijnen krijgen. Dat zei PTT-topman Verwaayen gisteren. De Landelijke Werk groep 06-Gedupeerden en de or ganisatie Preventie Economische Criminaliteit (PEC) lieten afgelo pen weekeinde op de tv zien dat van buitenaf telefoonkabels kun nen worden gemanipuleerd. PEC toonde een opgegraven kabel die haar de woning van minister Sorgdrager in Enschede zóu lei den. Via een apparaatje zouden op rekening van de minister dure 06-nummers kunnen worden ge draaid. Volgens PTT Telecom is dat doorgestoken kaart. De kabel zou van het Enschedese energie bedrijf zijn, en niet van de minis ter. „Het hele Nederlandse volk is bij de neus genomen en PTT Tele com is het slachtoffer van schan delijke manipulatie," aldus Ver waayen. Inbreken op het tele foonnet kan volgens hem op die manier helemaal niet. Voorzitter Claessen van de 06- werkgroep was gisteren 'witheet' dat de PTT zijn bevindingen tot bedrog bestempelt. PTT Telecom kreeg gisteren meer kritiek. Het computerblad Wave meldde dat computerkrakers de geheime nummers van meer dan duizend telefooncellen hebben kunnen kraken. Met die nummers kun je gratis gesprekken naar binnen- en buitenland voeren. PTT Telecom legde gisteren direct een speciale blokkade aan in de telefooncellen om dit onmogelijk te maken. OP BINNENLAND - A3: Jorritsma houdt PTT in de gaten STEM-COMMENTAAR OP A4: Van onze redactie binnenland Amsterdam - Nooit eerder reisden zoveel Ajax-fans hun club achterna. Circa 15.000 supporters vertrekken van Schip hol naar Rome om vandaag de finale van de Champions League tussen Ajax en Ju- ventus bij te wonen. In totaal vertrekken bijna 60 extra vluchten. Gisteren is al een groot aantal bussen met supporters vertrokken van het Olympisch Stadion. In Rome zijn er 6000 fans meer dan bij de fi nale vorig jaar in Wenen. Schiphol heeft voor vandaag speciale maat regelen getroffen. Voor Ajax-fans die met de eigen auto komen, zijn circa 5500 parkeer plaatsen vrijgemaakt. De finale wordt ook in televisietermen een wedstrijd van superlatie ven. Volgens de UEFA zitten vanavond 500 miljoen mensen uit 196 landen aan de beeld buis gekluisterd. De Amsterdamse middenstand heeft bij voor baat een slag gewonnen, of Ajax nu de Cup wjnt of niet. Want omdat het morgen koopa vond is, gaat de eventuele huldiging dan niet door. Het Amsterdamse gemeentebestuur is voor deze wens van de winkeliers door de knieën gegaan. De supporters moeten hun enthousiasme dus opzouten tot vrijdagavond. Als de Ajax-man- nen dan op de schouders genomen worden, gebeurt dat op de Dam in plaats van - zoals anders - op het Museumplein. Dat wordt mo menteel op de schop genomen. (ADVERTENTIE) In verband met Pinksteren zijn onze kantoren maandag 27 mei gesloten. Advertenties voor de uitgave van dinsdag 28 mei dienen uiterlijk op donderdag 23 mei om 11.00 uur in ons bezit te zijn. DAGBLAD DE STEM ZEEUWS VLAAMSE KOERIER COMBINATIE VAN FORMAAT (ADVERTENTIE) Born - NedCar gaat zeer waarschijnlijk in Born een nieuwe auto van Mitsubishi maken. Die conclusie trekt bestuurder J. Teuwen van de Unie nu de directie voorbereidingen treft om de productietijd uit te breiden van 4000 naar 5000 uur per jaar. Volgens de vakbondsbestuurder vereist de uitbreiding een investering van 500 miljoen gulden en een uitbouw van het personeelsbestand met 900 mensen. Woordvoerder F. Haanstra van NedCar bevestigt dat de directie maandag met de vakbonden heeft overlegd over productie uitbreiding. De nieuwe Mitsubishi is volledig ontwikkeld, maar nog nergens in productie. Volgens Teuwen wil het Japanse concern, een van de drie aandeelhouders van NedCar, er in Born voorlopig 50.000 per jaar gaan maken. (ADVERTENTIE) Van onze verslaggeefster Terneuzen/Goes - Met extra sessies theorie-examens biedt het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbe wijzen (CBR) Zeeuwse kandidaten voor het rijbewijs een extra kans om het theorie-examen-oude stijl af te leggen. Dat gebeurt in het CBR-theoriecentrum in Goes en de rij dende examenwagen in Terneuzen. Zowel in Goes als in Terneuzen wordt tot eind mei per week één extra-sessie ingelast. „Ze zijn volgeboekt. Mocht komen de dagen de animo nog toene men dan overwegen we - af hankelijk van de inzetbaarheid van personeel - er nog een schepje bovenop te doen," zegt een woordvoerder op het hoofdkantoor in Rijswijk. CBR ziet dit als een 'aardig heidje' in de richting van alle rij-examen kandidaten die de veranderingen per 1 juni van het theorie-examen vóór willen blijven. Na 1 juni immers is het behaalde theorie-diploma nog maar één in plaats van drie jaar geldig. Slaagt men binnen dat jaar niet voor het praktijk-exa men, dan moet opnieuw een therie-proef worden afgelegd. Een kandidaat-automobilist doet gemiddeld twee tot drie keer praktijk-examen voordat het begeerde roze papiertje wordt behaald. Tussen elke nieuwe aanvraag zit een wachttijd van drie maanden. Na twee keer zakken ben je al een half jaar verder. keukenarchitectuur bavel lange bunder 9 - bavel telefoon 0161-431422 (ADVERTENTIE) Nu zorgen Dixan en Witte Reus, behalve voor een stralend witte was, ook nog voor een vlam mend oranje baseball cap. En die kan met het komende EK van pas komen! U krijgt de stevige katoenen pet, die aan de achter zijde verstelbaar is, gratis bij één van de volgende produkten. Dixan Megaperls, navulpak 1 Q QQ 1.5 kilo W® JLO,W Dixan Megaperls Color, navulpak 1 O QQ 1.5 kilo 1AA9 ±0,W Witte Reus Compact, navulpak 1 QQ 2 kilo 1269 Nu met gratis oranje baseball cap. I Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 25 mei as. en zolang de voorraad strekt OZ, duidelijk geregeld. Kantoor: Chasséveld 17, 4811 DH Breda Kantoor: Oostkant 2, 4531 HA Terneuzen AJAX Dit woord is vandaag in het nieuws. Een van de vele. Een krant vol. Nu de daad bij het woord: een echte Parker Roller-pen voor u, met uw woord(en) naar keuze erin gegraveerd, als u een nieuwe abonnee opgeeft. U de pen, de nieuwe abonnee om te beginnen twee weken de krant gratis. ,,'-y 'v 1-r I- ...«.i«TiÉTini«taÉ»iiBiaaiia£Mi,^iifc--»'r Noteer als nieuwe abonnee: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): De nieuwe abonnee betaalt per: maand autom. incasso31,15 kwartaal autom. incasso91,25 bank/gironrkwartaal acceptgiro93,75 De Parkerpen zenden aan: Naam: Adres:5 Postcode:Plaats: In de pen moet komen te staan: (max. 15 letters) q QQQ QÏ De pen wordt opgestuurd zodra wij het eerste abonnementsgeld ontvan- 5 gen hebben. Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERIAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1