6 Koopwoning voor minima via subsidie' Zoek de ZomerSale op! j Nu ZomerSale Havenschap Terneuzen Oud-toplieden van Klokkenberg azen op thoraxcentrum EUROPA'S GROOTSTE MEUBELOPRUIMING met kortingen tot wel 60%. 4 meter hoog gras ontdekt in achtertuin DE STEM 'Vrede van Florence' Studio Sport gaat naar half tien SUM SAL j~rq zondag 23 juni t/m zondag 30 juni Plannen voor uitbreiding ziekenhuis in Terneuzen DE STEM 12 AG B LAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N Guus Hiddink wil opstelling niet verklappen art mosselseizoen a week uitgesteld een belasting op erkoop boeken' ussen langer in e ruimte door ebrek aan geld Gemeente mag belastingschuld minima volledig kwijtschelden betaal gaat op 16 ptember staken an Dok wil btw oor pretparken tuk verlagen PvdA wil proefprojecten in '97 DAGWINNAARS DE STEM Duo wil helft 'Bredase' hartoperaties Nu ZomerSale met kortingen tot wel 60%. ACATURES Op zoek naar werk heeft vandaag ruim 320 vacatures. Maak er werk van Peer België woonmeubelen slaapkamers met gigantische kortingen 95 Rijker wonen kan voor minder. 3 maanden voor f 77,50 OudeZoutdijk2-4-Hulst-Tel.: 0114-312058 in het seizoen elke dag geopend vanaf 11 uur DE STEM ett 8 710311"000225 lllll ZATERDAG 22 JUN11996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 8 katernen Ejinnenkrant jifinenlard Juitenland p Zeeland juner-Gids ■programma's D2/D3 wazzi 04 menschap 25 jaar deel E t Kleintjeskrant Nijdam niet naar de Tour de France Ibens sluit Village Scaldia hermetisch af pagina Ouderen te lang in ziekenhuis pagina pagina rpool - Dat Patrick Klui ft vanavond om half acht in pool aan de aftrap staat i de kwartfinale-wedstrijd iphet EK tussen Nederland en frankrijk, lijkt zeker. Maar sik elftal bondscoach Guus Hiddink precies de wei in zal wilde hij ook na de trai ling van gisteravond niet ver- Zeker is wel dat alle -.) blessures als sneeuw de zon zijn verdwenen. ZIE SPORT - BI EN B2 ke (anp) - Mosselliefheb- moeten nog even geduld ben. De mosselkwekers en - elaren hebben besloten de van het seizoen een week uit 'stellen. Vanaf 12 juli worden sselen nu op de markt ge- De strenge winter en het ie! voorjaar zijn hier debet De mossels zijn niet genoeg 'd. c (anp) - De internatio- lederatie van boekverkopers dat boeken belastingvrij over toonbank gaan. De federatie dit vastgelegd in een resolu- die is aangenomen op de alge vergadering in Vancouver, een wereld waarin regeringen en maken over het analfabetisme, moet ezen juist ontwikkeld wor- n niet belast, vinden de ver- •s. «skou (ap) - Twee Russische Wonauten moeten veertig da- r dan het plan was in ruimtestation Mir blijven, adat de regering geen geld heeft een raket om hen op te ha- Het is de tweede maal dit dat kosmonauten vanwege Mciële en technische proble- »a langer in de ruimte moeten tl Joeri Onoefrijenko en WOesatsjev moeten nu tot 30 wachten voor ze wor- De PvdA-Kamerleden Van der Ploeg en Duivesteijn hebben dit plan, 'dat moet leiden tot een kleine revolutie in de oude wij ken', gisteren gepresenteerd. Van der Ploeg: „Mensen met la gere inkomens mogen niet ver oordeeld worden tot huren. Ook zij moeten de kans 'krijgen een huis te kopen. Zo kunnen we de verloedering in de binnensteden tegengaan." Over de financiële gevolgen voor de schatkist konden de beide Ka merleden nog weinig zeggen. Maar zij gaan ervan uit dat het plan op termijn geld oplevert. De PvdA wil dat in beginsel ie dereen, ongeacht het inkomen, moet kunnen kiezen tussen koop of huur en pleit daarom voor een wettelijk recht op koop. De PvdA hoopt de koop te stimuleren met Den Haag (anp) - Gemeenten mo gen de belastingschuld van men sen met een bijstandsuitkering of AOW'ers zonder extra inkomsten volledig kwijtschelden. Het kabi net heeft gisteren besloten de al bestaande mogelijkheid tot het deels schrappen van zo'n schuld te verruimen. De Tweede Kamer had erom ge vraagd op voorwaarde dat de kwijtscheiding geen lastenverho ging voor anderen met zich mee brengt. Dat is niet het geval. Bij het doorstrepen van schulden valt te denken aan onroerende- zaakbelasting, rioolrecht en afvalstoffenheffing. •"opgehaald. hecht - Als de metaalwerkge- "iet over de brug komen gaat "letaal- en elektrotechnische •he vanaf maandag 16 sep- Plat. De Industriebonden dat de werkgevers serieus hun CAO-wensen onderhan- In Utrecht protesteerden 13.000 metaalarbeiders n de onwillige houding van ondernemers. !IE ECONOMIE- A5 Haag (anp) - Staatssecreta- an Dok van Economische "u wil de btw op de toegangs- I en voor attractieparken ver- P de toegangskaartjes nu nog 17,5 procent btw Dat moet 6 procent 'le1'Wdlen van de begroting W zal Van Dok dit aan de tellen. In het kader van de tn ki!1Sat'e van de btw-tarie- irunen is het moge- arltiJ oeSangsprijzen voor prqt- t(tl °nder het lage tarief te Blijft het anavond de leeuw of wordt het een kater? Hunter Tylo: modelkarakter in 'The Bold' pagina Bijlage over 25 jaar Havenschap Terneuzen ZATERDAG tl MIN./MAX tl I 8/16 Herfstweer Het huidige weer past beter bij de herfst dan bij de zomer. Vandaag overwegend bewolkt grote kans op buien en een matige wind. Zondag afnemende kans op buien. De zon krijgt iets meer ruimte. Van onze Haagse redactie Den Haag - De PvdA wil mensen met lagere inkomens de kans geven hun huurhuis te kopen. Daarvoor moet een nieuwe rijks subsidie, de Individuele Koopbijdrage (1KB), in het leven wor den geroepen. een pakket fiscale maatregelen. Van der Ploeg en Duivesteijn schatten dat zo grofweg een mil joen huurwoningen verkocht kunnen worden aan huurders met huursubsidie. De hoogte van de 1KB wordt ge koppeld aan de bestaande huur subsidie. Een potentiële koper met een minimum-inkomen en een huursubsidie van ruim 200 gulden per maand zou voor een huis van 100.000 gulden een 1KB krijgen van bijna 70 gulden per maand. „Dat is een stuk lager dan de huursubsidie. Maar daar staat tegenover dat de koper ook profiteert van de hypotheekren te-aftrek. Bovendien vinden we een eigen bijdrage van rond de 25 procent bovenop de huidige woonlasten acceptabel. Want de kopers bouwen met een eigen huis ook vermogen op," aldus Van der Ploeg. Om de koop van een huurwoning aantrekkelijker te maken voor huurders met huursubsidie, stelt de PvdA verder voor om deze groep vrij te stellen van over drachtsbelasting (6 procent). Daarnaast willen de sociaal-de mocraten dat de spaarloon- en premieregeling verruimd wordt voor potentiële kopers. „Wie deze regeling gebruikt om een huis te kunnen kopen, moet meer kunnen sparen dan de hui dige 3769 gulden per jaar. Wij noemen dat het zogenaamde 'koopsparen'," aldus Van der Ploeg. Beide Kamerleden geven toe dat het plan nog verder uitgewerkt moet worden. „Er zijn nog ont zettend veel stappen te gaan. Dit is slechts een basisgedachte. We stellen ons voor dat in 1997 proefprojecten opgezet worden om te kijken hoe een en ander uitpakt," aldus Duivesteijn. De leiders van de Europese Unie hebben in Florence overeenstemming bereikt over het stappenplan voor de geleidelijke opheffing van het exportverbod van Brits rund vlees. De Britse premier John Major toast op de 'Vrede van Florence' met de Duitse bondskanselier Helmut Kohl (rechts) en minister-president Wim Kok. Ook over Euro pol is er een akkoord, maar de Bntten doen niet mee. ZIE OOK BUITENLAND -A4 foto reuter Van onze verslaggever Hilversum - Studio Sport ver huist op zondagavond naar half tien. Vanaf tien uur mag de NOS-rubriek ruime samenvat tingen van drie voetbalwedstrij den per competitie-ronde uit zenden. De NOS en Sport7, de sportzender van de KNVB, heb ben daarover overeenstemming bereikt voor een periode van ze ven jaar. „We blijven in staat een volledig overzicht te geven van het betaalde voetbal," zegt Kees Jansma, chef sport van de NOS. Sport7 brengt de ontmoetingen tussen Ajax, PSV en Feyenoord rechtstreeks op het scherm. Dat geldt ook voor de wedstrijden om de Amstel Cup en de thuis wedstrijden van het Nederlands elftal. Van al deze wedstrijden mag de NOS een samenvatting maken van een half uur. Sport7 krijgt sublicenties voor het uit zenden van sporten waarvan de NOS de rechten heeft. Dat gaat op voor onder meer het volgende WK en EK voetbal en delen van de Olympische Spelen. (ADVERTENTIES) Van onze verslaggever Terneuzen - Er zijn plannen voor de bouw van een nieuw centrum voor geestelijke gezondheidszorg in Terneuzen, bij de locatie De Hon- te van het ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen. De samenwerkingsovereenkomst daartoe tussen het ziekenhuis en de stichting Emergis is deze week ondertekend. Emergis is de stichting die een aantal instellingen voor geestelijke gezondheidszorg onder één koepel verenigt: de Regionale Instelling Ambulante Gezondheidszorg (RIAGG), het Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland (PZZ) en de Zeeuwse Instelling Beschermd Wonen (ZIBW). De bouwaanvraag ligt al bij de provincie. Het is de bedoeling dat in de nieuwbouw de huidige psychiatrische afdeling (PAAZ) van het Ter- neuzense ziekenhuis wordt ondergebracht. A. Willemsen, Blauwbloei 11, 4758 SV Noordhoek N. Raas» Heerlijkheid 1, 4564 EL St.-Jansteen Met volop keus g tuinverlichting (gas) barbeques i grote parasols I UkJEXaUSIEVE l£J\ tuinmeubelen lel.: 076-5961636 Door Arnold Mandemaker en Carl Mureau Den Haag/Breda - Het Haagse ziekenhuis Leyenburg voert een stevige lobby om jaarlijks 750 open-hartoperaties over te ne men van het thoraxcentrum (hart-longkliniek) van Medisch Centrum De Klokkenberg in Breda. Zondag 23 juni zijn IKEA Amsterdam en Sliedrecht geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De overige vestigingen zijn gesloten. IKEA informatielijn 0184 - 495 555. Bij Leyenburg vormen twee voor malige topmensen van De Klok kenberg, drs. J. Kegelaer en A. Sintnicolaas, samen de directie. De gemeente Breda en het bestuur van De Klokkenberg hebben ogenblikkelijk verzet aangekon digd tegen de Haagse lobby. De Klokkenberg heeft vergunning voor 1500 hartoperaties per jaar, maar moet na een periode met veel interne perikelen hard vech ten om de hartchirurgie voor Zuidwest-Nederland te behou den. Minister Borst (Volksgezond heid) noemde een verhuizing van de hartkliniek uit Breda deze week 'niet uitgesloten'. Als Leyenburg een hartafdeling mag openen en de helft van de Klok- kenberg-capaciteit overneemt, zouden de andere 750 operaties worden verdeeld over de al be staande hartcentra in Nederland. Dat is althans het scenario dat Leyenburgs financieel directeur Sintnicolaas schetst. Sintnicolaas is de voormalig financieel control ler van De Klokkenberg en ver trok in oktober 1992, vrijwel tege lijk met directeur Kegelaer, na een hoog opgelopen intern conflict. De ondernemingsraad zegde inder tijd zijn vertrouwen in Kegelaer op, vanwege diens 'persoonlijke stijl van leiding geven'. De directeur werd ontslagen en vertrok samen met zijn rechter hand Sintnicolaas naar zieken huis Leyenburg. Baan naar Bree 127 Tel.: 0032 - 11633805 Dekbedovertrekset Diverse dessins. Nü vanaf Dit is slechts één van de vele?/odukten uit de ZomérSALE. De aanbiedingen zijn geldig t/m 13 juli 1996. Zolang de voorraad strekt IKEA informatielijn 0184 - 495 555. (ADVERTENTIE) Met een sportabonnement op De Stem kom je nergens meer aan toe Ik neem een sportabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. 1 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND - 1

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1