Klinieken langer open Record verkoop bier en chips 6Clarence Road' loopt dood Flexibele werkweek van 36 uur in gezondheidszorg Partijraad WD maakt gehakt van visie bestuur Arabische leiders dreigen Israël DE STEM ill KOOP MET ZEKERHEID x 66 MERICHS n Bergrust** algemeen. Met v.d. Born valt te praten! leenoert v.d. bqrn AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N D Le Pen: 'Te veel buitenlanders in Frans elftal' Jongens vanaf motorjacht beschoten baronie verliest van Scheveningen 21 Doden door noodweer Italië I van een man d°or een CDA verontrust over brochure zelfmoord Winst Dow Benelux 762 miljoen 'Spanning loopt op als vredesproces niet wordt voortgezet' DAGWINNAARS DE STEM 3 maanden voor f 77,50 I s e Limb u r 9 e r ■VICE. BELLEN UIT ■TALEN ALS U THUIS BENT. IE' AAN BIJ DE ANWB. pE ANWB ALARMCENTRALE ZORGT ZONODIG |OREEN BEGELEIDEND ARTS, OF VOOR MEDICIJNEN |ALS DIE NIET TER PLAATSE AANWEZIG ZIJN. nwb.nl/alarmcentrale.htm ligenlijk nooit ronder ouvenirs. Kredietbrief en IRK scheelt weer ruimte 3NBURG (LIMBURG) i vakantiereis per autobus, it. Maastricht) Vo»-Pe"® kmrs do/toilet of bad/t<*. latuur 530/580,- P-P-P,,w ar Valkenburg+Maastncni 125 PH Berg en Tert» iel nu: 043 - 6040555- rouwde familiehotel I Valkenburg a/d/ Geul i.g.g. 045-5219254 s AANBIEDING: week VP v.a. 4°2.£° ngen diner en toer.oei. D jaar redukfie. BREDA SPINVELD 33 en 37. 4815 HR BREDA, Tel 076-5223166 DE STEM 8 71031 r'0002181 MAANDAG 24 JUN11996 136e JAARGANG 2 KATERNEN Be Binnenkrant A2 Binnenland A3 Buitenland A4 StadS Streek A5/A6 BTV-programma's A7 Sport 81 t/m B11 Ex-premier Griekenland Papandreou overleden 'Linschoten wilde macht CTSV breken' PAGINA Profkampioen Den Bakker overwint problemen LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2.00 - ZATERDAG: 2,50 'Red de christelijke cultuur' PAGINA Eindelijk tweede toernooizege Siemerink 1 y'-- MIN./MAX. 9/18 PAGINA Minder koud Gisteren was het met 15 graden gewoon koud voor de tijd van het jaar. De komende dagen komt er wat meer ruimte voor de zon en gaat de temperatuur geleidelijk omhoog. Trinkenshof, f... ge|. KLEINE CAMPING 3 J in rustige omg., ide ie. een ontspannen vas hiw.sanhal^Bekreatiek-^i in h-seizoen. »2088. MpHerweert 0495jg4.- KORTINGENals I adverteert met een fU. kaderadvertentie ir(ie- briek "Reizen J&JgA Elke zaterdag in deze Inl.: Tel. 073-6125225. 073-6157283. •REISGENOTEN' Voor a"e P59334- Brochure tel. 0164.2 De Leeuw is toch een kater Uitslagen EK voetbal KWARTFINALES Engeland - Spanje 0-0. Engeland wint na strafschoppen. Frankrijk - Nederland 0-0. Frankrijk wint na strafschoppen. Duitsland-Kroatië 2-1. Tsjechië - Portugal 1-0. PROGRAMMA HALVE FINALES Woensdag: 17.00 uur: Frankrijk - Tsjechië; 20.30 uur: Engeland - Duitsland. Saint-Gilles (afp) - Jean- Marie le Pen, leider van de Franse rechts-extremistische partij Front National, vindt dat het Franse voetbalelftal het predikaat nationaal niet verdient. De extremist vindt dat de ploeg te veel spelers telt die van buitenlandse komaf zijn. Volgens Le Pen zingt het me rendeel van het elftal het volkslied La Marseillaise niet mee, terwijl voetballers van andere landen hun hym ne uit volle borst meezingen. „Het is onnatuurlijk om spe lers uit het buitenland te ha len en in het nationale elftal le zetten," zei Le Pen voor drieduizend sympathisanten tijdens een bijeenkomst in Saint-Gilles in Zuid-Frank- rijk. Van onze verslaggeefster Werkendam - Drie tienjarige jon gens zijn zaterdagmiddag met een windbuks beschoten terwijl ze aan het spelen waren op de steiger aan de Beatrixhaven in Werkendam. Een van de jongens teeg een kogeltje in zijn hand. Daardoor brak zijn midden- handsbeentje. Volgens de verklaring van de jon gens werden ze om 16.30 uur be schoten vanaf een voorbijvarend motorjacht. Een van de kinderen I werd geraakt. Hij moest worden opgenomen in het Streekzieken- I tais in Gorinchem. Daar werd het kogeltje operatief verwijderd. De jongen kon gisteren weer naar huis. Het kleine jacht zou later de Beatrixhaven ingevaren zijn. Scheveningen - Baronie heeft za- I 'erdag de eerste wedstrijd om het Miateurkampioenschap van Ne- I ®rland verloren van Schevenin- 1 gffl (2-0). Scheveningen scoorde I ®het laatste kwartier twee keer. 1 «terdag wordt de titelstrijd in I Breda beslist. I iZIE SPORT - B11 lome - Noord- en Midden-Italië zi]n afgelopen weekeinde op- t'euw door uiterst slecht weer getroffen. Sinds vorige week woensdag zijn minstens 21 men- I seR om het leven gekomen. Er is I ""g een aantal vermisten. 1°°r een wolkbreuk bij Udine wamen twee vrouwen om. In de I v jm'eten wer<1 het lichaam ge- grondverschuiving is gedood. Bij k it 2''n "vieren veranderd in I d° tornen die ontwortel- I rn ,°men' modder en stenen 1 ca ren' branden in Tos- dH Z''n 1'iXen gevonden van I oe mensen dre door buiten hun l»Vers Setreden rivieren waren I Meegesleurd. Van onze redactie binnenland Utrecht - De werktijd in me dische instellingen wordt ver lengd. Daardoor krijgen onder meer poliklinieken, tehuizen voor gehandicapten, dagbe handelcentra en instanties voor psychiatrische hulp meer gelegenheid om ook op zater dag open te zijn. Bij de ziekenhuizen wordt de mo gelijkheid vergroot om op zater dag operaties en andere medische handelingen te verrichten. Dit is het gevolg van een nieuwe CAO voor de 320.000 werknemers in de medische sector, waarover werkgevers en werknemers in de gezondheidszorg zaterdagmor gen overeenstemming bereikten. Het medisch personeel krijgt een werkweek van 36 uur. Daarvoor is een deel van de onregelmatig heidstoeslag ingeleverd. Met deze ruil krijgen de bonden hun vurig gewenste arbeidstijdverkorting. De ziekenhuizen en andere medi sche instellingen krijgen de mó gelijkheid, zonder al te veel kos ten hun bedrijfstijd te verlengen. De lonen gaan dit jaar in de ge zondheidszorg eenmalig met 2 procent omhoog. Volgend jaar komt er 2 procent structureel bo venop. Na twee jaar nullijn was het zowel voor werkgevers als werknemers erg belangrijk een loonsverhoging af te spreken. Beide partijen schatten dat de ATV ongeveer 10.000 nieuwe ba nen oplevert. Bij ziekte wordt het loon volledig doorbetaald. Bonden en werkgevers kwamen ook overeen de CAO te verande ren in een raam-CAO. Centraal wordt in de toekomst alleen nog maar onderhandeld over loon, pensioen en sociale zekerheid. De arbeidstijdverkorting is voor een deel gefinancierd door het versoberen van de onregelmatig heidstoeslag. Maandag tot en met vrijdag tussen 7.00 en 20.00 uur wordt nu als normale werkweek beschouwd. Vanaf 1 juli geldt ook de zaterdagochtend als nor male werktijd. Over die uren krijgen de werknemers geen on regelmatigheidstoeslag meer. De vakbonden AbvaKabo, CFO en FHZ zijn zeer te spreken over het totale akkoord. Zij zullen dat met een positief advies aan hun achterban voorleggen. De be roepsorganisatie van verpleeg kundigen Nu '91 is minder tevre den. De bond verwacht dat de achterban veel problemen heeft met de versobering van de onre gelmatigheidstoeslag. De CAO regelt dat een individu niets in de portemonnee merkt van een dagje in de lappenmand. Werknemers en werkgever samen merken het wel in hun beurs wanneer het ziekteverzuim bij een instelling te hoog is. De pre mie voor de ziekengeld-verzeke ring gaan werkgever en werkne mers per instelling gezamenlijk opbrengen. De onderhandelaars denken zo de solidariteit met zieken en ouderen in stand te houden en toch de effecten van een hoog ziekteverzuim bij iedereen voel-^ baar te maken. Een huilende Clarence Seedorf (midden) wordt getroost door reserve-doelman Ed de Goey en de Fransman Christian Karembeu (links). foto reuter Van onze verslaggever Liverpool - 'Clarence Road' was het adres van het trainingscomplex in St. Al bans waar Oranje begon aan de voorbereiding op de Euro pese titelstrijd. Het leek een voorteken: Euro '96 zou wel eens het evenement van Cla rence Seedorf kunnen wor den. De nieuwe man van Real Madrid, spelend in de as van het team, met het lef de leider uit te han gen. Een vedette in wording. „Het liefst zak ik hier ter plekke- door de grond," zei hij nadat het zaterdagavond in Liverpool alle maal voorbij was. Seedorf was de enige van tien kandidaten die na de 0-0 in de kwartfinale van het EK voetbal tegen Frankrijk een strafschop miste. Troostende woorden hiel pen niet meer. „M'n medespelers vallen er niet over," zei hij. „Dat voel ik. Ikzelf wèl." Precies elf meter lag er dit sei zoen voor het Nederlandse voet bal tussen alles en niets. Zie Oranje op het EK, zie Ajax in Ro me, in de finale van de Cham pions League tegen Juventus. Vier jaar geleden was het al niet anders. Het Nederlands elftal speelde in de Europese titelstrijd in Zweden de halve finale tegen •Denemarken: Bij het nemen van strafschoppen ging het fout. Van Basten miste. In Rome misten Silooy en Davids, in Liverpool dus Seedorf. Maar, zoals Youri Mulder zei: „Wie geen penalty neemt, kan hem ook nooit missen." Zeventig procent van de bevol king van zes jaar en ouder, 9,8 miljoen mensen, keek zaterdaga vond naar de wedstrijd. Het is daarmee het best bekeken tv- programma van dit jaar. ZIE VERDER SPORT - BI EN B3 Door Arnold Mandemaker Bussum - De WD-partijraad heeft zaterdag geen spaan heel gelaten van het pleidooi van het hoofdbestuur voor een 'moraliserende' overheid. Het bestuur werd vriendelijk doch dringend verzocht zijn nota over de toekomst van het liberalisme in de prullenbak te depo neren. Het WD-bestuur en het wetenschappelijk bureau hadden een voorzet gegeven voor een liberale koers in de 21e eeuw. Het verwijt 'van onze politieke te genstanders' dat de WD meewerkt aan verharding van de samenleving door steeds te hameren op het recht van het individu, moest gepareerd worden. De verkiezingsleuze 'Gewoon jezelf zijn', waarmee Ed Nijpels in de jaren '80 zijn partij groot maakte, had afgedaan. Daarvoor in de plaats moest een libera lisme komen waarin het behoud van normen en res pectvol met elkaar omgaan centraal staan. En dat betekende, volgens het hoofdbestuur, dat de over heid best zou mogen moraliseren. Deze term bleek voor de achterban echter een open zenuw. De aanval op het hoofdbestuur werd ingezet vanachter de twee zaalmicrofoons. In nette bewoor dingen, alle 'ennetjes' keürig uitgesproken zoals ook partijleider Bolkestein dat pleegt te doen, maakten de afgevaardigen gehakt van stellingen als 'Liberalen moeten moraliseren', 'De overheid moet ontsporingen voorkomen' of 'De gewoon-jezelf- zijn-filosofie is funest voor de ontwikkeling van een gezonde samenleving'. WD-kopstukken minister Dijkstal (rechts) en fractieleider Bolkestein zaterdag op de partij raad. foto anp Opvattingen die partijvoorzitter Hoekzema en di recteur dr. K. Groenveld van het wetenschappelijk bureau van de WD met toenemende wanhoop van achter de groene tafel probeerden te verdedigen. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 Den Haag (anp) - De Nederland se Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NWE) brengt in september een brochure uit, waarin staat beschreven op wel ke wijze mensen een einde aan hun leven kunnen maken. Gewelddadige en onbetrouwbare methoden worden afgeraden. De brochure is uitsluitend verkrijg baar voor mensen die ten minste drie maanden lid zijn van de NWE. CDA-Kamerlid Van der Burg is zeer verontrust over de publicatie. „Wij zullen nauwlet tend in de gaten houden of hier sprake is van uitlokking van een strafbaar feit." De brochure is tot stand gekomen na aandrang van de leden van de vereniging, aldus voorzitter Schraven. Hij ontkent dat de ver eniging zich schuldig maakt aan hulp bij zelfdoding, hetgeen strafbaar is. „We kennen ook vrijheid van in formatie. Iedereen kan in medi sche publicaties precies nagaan wat de werking van medicijnen is en welke dodelijk zijn bij een overdosis." De vereniging ijvert al 23 jaar voor legalisering van euthanasie en hulp bij zelfdoding. Terneuzen (anp) - Dow Benelux, onderdeel van het Amerikaanse che mieconcern Dow Chemical, heeft vorig jaar goed gedraaid. De netto winst bedroeg 762 miljoen tegenover 134 miljoen in 1994. De omzet steeg van 4,4 tot 5,7 miljard. Dat staat in het zaterdag verschenen verslag Zorg Rekenschap van Dow Benelux. Dow Benelux heeft drie vestigingen in België en vier in Nederland, waarvan die in Ter- neuzen veruit de grootste is. In totaal werken er 3000 mensen. (ADVERTENTIE) (ADVERTENTIE) Van onze redactie buitenland Cairo/Jeruzalem - Het opge ven van land door Israël moet de basis blijven van vredeson derhandelingen. Zo niet, dan zullen de Arabische landen de al gedane concessies aan Jeru zalem heroverwegen en loopt Israël het risico dat de span ning in het Midden-Oosten weer oploopt. Daarvoor hebben 21 Arabische leiders de nieuwe Israëlische re gering van premier Netanyahu afgelopen weekeinde gewaar schuwd. Tijdens een tweedaagse ontmoeting in de Egyptische hoofdstad Caïro besloten Arabi sche regeringsleiders en staats hoofden eensgezind Jeruzalem te zullen houden aan de afspraken van de vredesconferentie van Madrid van 1991. Dat betekent terugtrekking van de Golan- hoogvlakte, teruggave van Oost- Jeruzalem en van het zuiden van Libanon. De slotverklaring is scherper ge toonzet dan was verwacht. Vol- Alex v.Gogh,Niklaasberg 1, 4822 SN Breda,tel 076-5410285 K. Dielemans,Liesbosdreef 2, 4841 JL Prinsenbeek,tel 076-5412763 (ADVERTENTIE) gens de resolutie moet de rege- ring-Netanyahu afzien van haar voornemen de nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in autonoom Palestijns gebied uit te breiden. Ook moet een Palestijn se staat worden gesticht met Ara bisch Jeruzalem als hoofdstad. Over wat de Arabische leiders zullen doen als Israël weigert, lie ten zij zich niet uit, om hun on derlinge verdeeldheid op dit punt te maskeren. Israël kwam gisteren direct met een scherpe veroordeling van de Caïro-resoiutie. Netanyahu noemde die eenzijdig.en schade lijk voor het vredesproces. De premier zei dat vredesonderhan delingen alleen zonder voorwaar den vooraf kunnen worden ge voerd en de veiligheid van alle bewoners van het Midden-Oosten moeten waarborgen. De verkiezing vorige maand van Netanyahu tot Israels eerste ge kozen premier was de aanleiding voor de bijna voltallige bijeen komst van de Arabische Liga. Al leen Irak was niet uitgenodigd. De Liga formuleerde in de Egyp tische hoofdstad ook een oproep aan Iran zich niet meer met de onderlinge verhoudingen in Bah rein te bemoeien. Volgens Bah rein zit Iran achter de binnen landse onrust. Syrië, bondgenoot van Iran, slaagde er in een scher pere veroordeling van Iran te voorkomen. De deelnemers riepen Turkije op de militaire samenwerking van dat land met Israël op te zeggen. Syrië, Egypte en enkele andere Arabische landen zien in die sa menwerking een bedreiging. De Egyptische president Muba rak werkte in de marge van de bijeenkomst aan een verzoening tussen landen die verre van eens gezind zijn. Zelf sprak de president voor het eerst in vijf jaar met zijn Sudane se ambtgenoot Hassan al-Bashir. Caïro beschuldigde de Sudanese regering van hulp bij een misluk te aanslag, vorig jaar, op Muba rak. VERVOLG OP BUITENLAND - A4 Met een sportabonnement op De Stem kom je nergens meer aan toe Ik rieem een sportabonnement: Naam: Adres: Postcode:Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): 7 O Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda, o RLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1