Levi's 99?» Plannen voor ontruiming Zuid-Libanon Keukens half geld Op weg naar de Paralympics Prins Willem-Alexander bracht roeigoud 'Busreizen steeds gevaarlijker' Spaarplan 'garandeert' rijbewijs IL DE KRANT ONDER IASOL DE STEM m' 1 BESTOL KEUKENSj 89 7.98 1.69 ►EN CITY ATLANTA (SI! 96 Volleybal en hockey direct en tegelijk op televisie Ambassade Nigeria in Brand na Braziliaans verliés DAGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N I "I* II Schultz/Bollegraf afgeserveerd Protest in België tegen observeren van migranten Politie spoort moeder van vondeling op Van Mierlo pleit voor stelsel met twee partijen ECHT BRUYNZEELPARKET ALLEEN OP DIT ADRES Gesprekken Israël met Syrië Politie vindt niets in tuin van verdachte zaak Robin 6 weken voor f 30,- i1 j ïrdokken in Antwerpen x 58 maand Inbuffet; 1 van de folder Perla suiker- Ischep. AH Servicelijn: 06-0305. De artikelen In deze advertentie kunt u In alle AH behalve waar kleine cijfertjes bij staan. Die artikelen kunt u alleen kopen In AH winkels waar één van die cijfertjes op de deur staat. Reclameprijzen gelden t/m 3 aug. a.s. •Zolang de voorraad strekt. lES-INDISCH [TENRESTAURANT tfAANDMENU AUGUSTUS '96 Istaande uit: diverse groenten in speciaalsaus net pikante tomatensaus ar keuze jsonen slechts 27.50 ]menu. U kunt ook telefonisch bestellen. pese en Mongoolse specialiteiten 1 nooit geproefd heeft. ESreskens. Tel.: 0117-386520. Fax: geopend van 11.00 tot 23.00 uur. on- en feestdagen. Oude Zoutdijk 2-4 - Hulst - Tel.: 0114-312058 in het seizoen elke dag geopend vanaf 11 uur t36e JAARGANG I0.GIË MA T/M VR BFR.40 ZAT. BFR. 50 2 KATERNEN je Binnenkrant Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland ZomerGids üTV-programma's Q$9 Hilversum (anp) - De NOS-tele- visie doet komende nacht recht streeks verslag van de hockeyfi- nale tussen de mannenteams van Nederland en Spanje en van. de volleybalwedstrijd (halve finale) Nederland - Rusland (mannen). Het is voor het eerst dat de NOS twee wedstrijden in een olympi sch toernooi gelijktijdig uit zendt. Beide duels beginnen om 01.30 uur. De hockeyfinale wordt uit gezonden op Nederland 1, het volleybal is te volgen ,op Neder land 2. DE STEM 8 "7 031 I I I I I VRIJDAG 2 AUGUSTUS 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2.50 FRANKRIJK MA T/M VR FFR. 14 ZAT. FFR. 17 Van den Honert held van hockeyteam PAGINA Kanu schiet Nigeria in eindstrijd PAGINA ITALIË MA T/M VR LIR. 4.000 ZAT. LIR. 4.600 Steeds meer zwerfjunks in Terneuzen PAGINA Bezwaren tegen aanleg gasleiding PAGINA SPANJE MA T/M VR PTAS. 375 ZAT. PTAS. 425 Ondeugende blik op Oostende 100 jaar oud I MIN./MAX. tl (rtr) - De Nigeriaanse ambassade in Brasilia, de hoofd stad van Brazilië, is woensdag avond het doelwit geweest van brandstichting. Dat gebeurde na de olympische overwinning van de Nigeriaanse voetballers op Brazilië (4-3). „We betalen de prijs voor het succes,-" zo luidde het simpele commentaar van de ambassade woordvoerder. De brand woedde korte tijd in de garage van het pand. Het schoonmaakpersoneel zorgde ervoor dat het vuur niet oversloeg. Atlanta - Brenda Schultz en Ma- non Bollegraf hebben gisteren in het olympisch tennistoernooi geen schijn van kans op het brons gehad. De Spaanse combinatie Arantxa Sanchez-Vicario/ Con- chita Martinez serveerde het on geïnteresseerd spelende Neder lands tenniskoppel in de de strijd om de derde plaats af: 6-1 6-3. Brussel - De Socialistische Partij in België is ongerust over de plan nen van het leger om migranten- groepen te gaan observeren. Begin deze week lekte uit dat het Bel gische leger in een stafdocument voor reserve-officieren de migran tenbevolking heeft aangewezen als potentiële vijand in tijden van een militair conflict. De militaire spionagedienst wil de reserve-of ficieren inzetten om migranten die in België verblijven, te bespieden. Maarssen (anp) - De politie in Maarssen heeft na uitgebreid buurtonderzoek de moeder van de woensdag te vondeling gelegde baby opgespoord. Het betreft een 23-jarige vrouw uit Maarssen. Zij is in bewaring gesteld. Over de va der van het kind is niets bekend. De vrouw maakt volgens een poli tiewoordvoerder een 'behoorlijk verwarde' indruk. Ze heeft be kend dat zij haar zoontje vlak na de geboorte in een plastic zak in een afvalcontainer heeft gestopt, bver de achtergronden van het drama wilde zij gisteren verder n°g niets kwijt. Een buurtbewoonster vond de zuigeling woensdagmorgen in de biobak toen zij schillen wilde weggooien. De vondeling werd overgebracht naar het Wilhehnina wnderziekenhuis in Utrecht. De heid" verkeert g°e|ie gezond- ZIE OOK BINNENLAND - A3 Dat was bijna doeigoud Twee deelnemers aan de Paralympics in de vertrekhal van Schiphol. Een groep van 107 sporters en 50 begeleiders vertrok gisteren vanaf de nationale luchthaven naar Atlanta, waar op 15 augustus de Olympische Spelen voor gehandicapten zullen beginnen. foto anp Atlanta (anp) - De Oranje-gekte na de gewonnen olympische roeifinale van de Holland Acht, afgelopen zondag, krijgt nog een staartje. Tussenkomst van IOC-lid Anton Geesink voor kwam dat de internationale roeifede- ratie (FIS A) direct na de race al maat regelen nam. De geschiedenis. Zondag 28 juli levert de Holland Acht de beste Nederlandse roei- prestatie in honderd jaar Olympische Spelen. Aan Lake Lanier is de vreugde in het Oranje-kamp enorm. Supporters en roeisters springen in het water voor de traditionele natte huldiging van de win naars. Bij het erevlot breken prominente Neder landers door het cordon. Prins Willem- Alexander als eerste, coach René Mijn- ders als tweede. Zij dansen met de gou den roeiers in het rond, nóg vóór die de officiële huldiging hebben ondergaan. Een ernstige overtreding van het proto col, volgens de Amerikanen. Op de eretribune onsteekt Anita De- Frantz in woede. Het IOC-bestuurslid, te vens vice-voorzitter van de FISA, spreekt Anton Geesink er in felle bewoordingen op aan. De Nederlanders verdienen dis kwalificatie en moeten volgens haar hun medailles inleveren, want het is de zo veelste keer dat ze zich misdragen. Het Nederlandse IOC-lid moet al zijn ge zag aanwenden om DeFrantz tot bedaren te brengen. De verbale botsing eindigt met de mededeling dat zij schriftelijk zal rapporteren aan de coördinatie-commis sie van het IOC, voorgezeten door Gees ink zelf. Als Geesink in zijn kantoor terugkomt, ligt daar inderdaad een officiële klacht van DeFrantz. Geesink besluit de officië le klacht niet in te brengen in de dagelijk se vergadering van de commissie. Daar mee voorkomt hij de mogelijkheid van een onmiddellijke sanctie. De gouden me dailles zijn 'gered'. Geesink ontkomt er echter niet aan de klacht op te nemen in het evaluatierap port van de Olympische Spelen. „Dat krijgen alle internationale federaties. Zij zullen er iets mee moeten doen." De Nederlandse ploeg was vooraf ge waarschuwd voor eventueel 'wangedrag'. Chef d'equipe Henk Hospers: „Bij de „laatste teammanagers-bespreking luidde de mededeling: 'er wordt niet gezwom men' en iedereen ging opvallend naar mij zitten kijken." Chef de mission André Bolhuis heeft Hospers inmiddels laten weten dat de feestvierders de medailles in gevaar hadden gebracht. Het ziet er naar uit dat de Nederlandse roeibond een oplossing moet zoeken voor een moeilijk probleem. Voorzitter Stein- hauser; „Het is inderdaad niet gemakke lijk. Iedereen heeft kunnen zien dat zelfs onze kroonprins niet te bedwingen is als we een groot succes boeken. Wij wachten het rapport wel af." Van onze Haagse redactie Den Haag - D66-leider Hans van Mierlo zou graag zien dat Nederland in de toekomst ook een twee-partijenstelsel krijgt, zoals dat bijvoorbeeld in de Verenigde Staten bestaat. „Ik zou het een zegen vinden als we in Nederland in de toekomst tot grotere partijen zouden ko men, omdat die veelzijdiger van politieke inhoud zijn. Ik denk dat binnen die partijen meer dis cussie zal plaatsvinden dan nu het geval is," zegt Van Mierlo in een vraaggesprek met het week blad HP/De Tijd. Volgens de vice-premier is het de vraag of je moet doorgaan met een systeem, waarin je 'voor je mooie afgeronde gelijk je eigen machtsgroeperinkje kunt hou den en je op die manier aan de kiezers kunt blijven presenteren, wetend dat jouw gelijk nooit het gelijk van de maatschappij wordt'. (ADVERTENTIES) 501 SPIJKER BROEK Maten 27 - 36. óók in lengtematen. Adviesprijs 129.95 Bristolprijs 119.95 geldig t/m 3 augustus BREDA: Tramsingel 74 (W.C. de Lunet) BREDA: Ginnekenstrnnt 113 (boven leeman) 00STERH0UT: Bredaseweg 21 Van onze verslaggever Den Bosch - Touringcarbe- drijven nemen vanwege de moordende concurrentie in de reiswereld steeds grotere risi co's, waardoor reizigers in ge vaar kunnen komen. De bus bedrijven moeten goedkoper gaan werken, zodat chauf feurs vaak het rijtijdenbe sluit, dat vaste rusttijden voorschrijft, overtreden. De Vervoersbond FNV is zeer be zorgd over deze ontwikkeling. „Chauffeurs van kleine busonder nemingen zitten vaak veel te lang achter het stuur en nemen daar door onverantwoorde risico's," zegt woordvoerster D. van der Heem. Ze ziet de gevaren toene men, omdat steeds meer malafide touringearbedrijfjes reizen tegen dumpprijzen aanbieden. Die rij den met slechte bussen en slecht opgeleide en onderbetaalde chauffeurs. Om een halt toe te roepen aan de ze ontwikkeling hebben de Neder landse Vereniging voor Rijwiel en Automobielindustrie (RAI), het Algemeen Nederlands Verbond voor Reisondernemingen (ANVR) en Koninklijk Nederlands Ver voer (KNV) twee jaar geleden een keurmerk in het leven geroepen voor touringcarbedrijven. Van de vierhonderd Nederlandse tou ringcarbedrijven hebben er mo menteel 67 het keurmerk. „Met dit keurmerk willen we het bruynzeel vloeren Breda, Sophiastraat 11 tel. (076) 521 48 48 Van onze verslaggeefster Huizen - Veilig Verkeer Ne derland (WN) start in okto ber met een uniek spaarplan voor jongeren, dat grote ze kerheid biedt voor het beha len van het rijbewijs. Met een vast bedrag van vijftig gul den in de maand kunnen 12- tot 24-jarigen deelnemen aan het project Heavy Traffic. Deelnemers aan Heavy Traffic krijgen voor him geld een com plete rijopleiding met examen. Omdat ze tot drie keer toe een herexamen kunnen doen, lijken ze vrijwel verzekerd van het be halen van hun rijbewijs. Woordvoerder B. Woudenberg van WN ziet het plan vooral als een manier om het aantal jeugdi ge verkeersslachtoffers te ver minderen. Vorig jaar kwamen er 352 jongeren onder de 24 jaar om in het verkeer. In de categorie jongeren van 16 tot 24 jaar is het verkeer in Nederland doodsoor zaak nummer één. Het Heavy Traffic-plan is meer dan alleen een rijopleiding. Bij inschrijving is een jongere auto matisch aangesloten bij een dri- vers-club die evenementen, wed strijden met prijsvragen en bij eenkomsten organiseert. Wou denberg is ervan overtuigd dat het plan zal aanslaan. „Wij schatten dat zich in het eerste jaar zo'n tienduizend jongeren zullen aanmelden." PAGINA Meer zon In het weekeinde draait de wind naar het oosten en komt er meer ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt dan naar zomerse waarden. Vandaag opklaringen en droog. Door Willy Werkman Tel Aviv - Er zijn intensieve diplomatieke besprekingen gaande over Israëlische plannen voor de ontruiming van Zuid-Liba non. De opzienbarende plannen zijn onderwerp van gesprek geweest tijdens een geheim bezoêk van een afgezant van de Sy rische regering aan Jeruzalem. Volgens de Israëlische televisie zal een internationale troepenmacht, bestaande uit eenheden van de Europese Unie, Marokko, Jorda nië, Egypte en één van de Golfsta ten, de militaire controle over Zuid-Libanon voor de duur van twee jaar overnemen nadat Israël haar troepen uit het gebied heeft teruggetrokken. Uitwisseling Zowel Syrië als Israël ontkent dat er een geheim bezoek heeft plaats gehad. Maar politieke bronnen in Jeruzalem lieten gisteravond we ten dat 'officiële ontkenningen kunnen samengaan met geheime diplomatieke contacten'. Boven dien was premier Netanyahu van Israël onlangs 'mysterieus ver dwenen' voor een buitenlandse reis. De recente uitwisseling van stoffelijke overschotten van Israë lische en Libanese soldaten is waarschijnlijk al het eerste_resul- taat geweest van die geheime con tacten. Volgens de ontruimingsplannen voor Zuid-Libanon, die de naam 'Libanon eerst' hebben gekregen, zullen de Israëlische troepen, die (ADVERTENTIE) GROOT AANTAL Hans Verkerk Keukens is bezig zijn 65e filiaal op te bouwen in Oosterhout en daarom hebben zij tijdens de bouw een te gekke magazijnvQorverkoopactie! Een groot aantal keukenmerken bie den wij voor de helft van de door de leverancier aanbevolen adviesprijs aan. Buiten deze half geld actie hebben wij ook diverse andere merken keukens en apparaten die wij tegen ongelooflijke stuntprijzen aan bieden. Neem gerust uw offer tes mee en wij garanderen u echt de allerlaagste prijs. Kom snel écht geld verdienen! Actie niet in combinatie met andere aanbiedingen kaf van het koren scheiden," zegt OAD-directeur J. ter Haar. „Veel kleine ondernemers en nieuwe be drijven voldoen niet aan de crite ria die voor het keurmerk gelden. Het is jammer dat zij het imago van de hele branche beschadigen. Je kunt voor tweehonderd gulden gewoon geen reis naar Spanje aanbieden, dat is onmogelijk." FNV-woordvoerster Van der Heem beaamt dat. „Het is in Ne derland eenvoudig om de markt voor busreizen te betreden. Je koopt een bus, je plaatst een ad vertentie en je huurt iemand in die voor je wil rijden. Steeds vaker opereren chauffeurs daardoor op free-lance basis, waardoor de bin ding met de werkgever en de ver antwoordelijkheid weg is." OOSTERHOUT WERKMANSBEEMD 8a - 0416-380866 (zijstraat van de statendamlaan) het gebied al sinds 1982 bezetten, vier maanden na een overeen komst met de Libanese regering de militaire controle overdragen aan een internationale troepen macht. Israël eist dat in ruil daar voor de Hezbollah-militie wordt ontwapend. Twee jaar later zou het Libanese leger het gebied kun nen binnentrekken. De Syrische opperbevelhebber, Hikmat e-Shahabi, verklaarde dat zijn land de Israëlische plan nen niet zal accepteren, zolang Is raël zich blijft verzetten tegen het ontruimen van de gehele Golan- hoogvlakte. De Jordaanse koning Hoessein zal vandaag een verrassingsbezoek brengen aan de Syrische hoofd stad Damascus. Premier Netanya hu van Israël reist aanstaande maandag naar Jordanië. Van onze verslaggevers Dorst - De politie heeft, voorzo ver bekend, niets aangetroffen in de tuin van de 64-jarige L. van W. uit Dorst, die woensdag werd aangehouden in verband met de verdwijning van de Bredase peu ter Robin Bogers. Wel zijn de be tonnen fundering van een tuin hek en allerlei voorwerpen uit zijn woning meegenomen voor onderzoek. Van W. werd woensdagmorgen vroeg van zijn bed gelicht door leden van het recherche-bij standsteam. Vervolgens werd zijn woning van onder tot boven doorzocht, waarbij de politie, volgens buurtbewoners, geen meubel op, zijn plaats liet. Ook werd begonnen met het omploe gen van de tuin. Daarmee is de politie tot halverwege gistermid dag bezig geweest. De planten die Van W. in zijn enkele maanden geleden opnieuw aangelegde tuin had geplaatst, zijn door een Bre daas hoveniersbedrijf meegeno men. ZIE OOK BINNENLAND - A4: Wie vermoordde Robin Bogers? (ADVERTENTIE) Ik neem een abonnement op De Stem: Naam: Adres: Postcode: I Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda. DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND ?'i 0 1 1 S I 11 9 I I I JUE DU SOLEIL. "De voorstelling paart vakmanschap en een sterke techniek aan een grote originaliteit. Het lijdt geen twijfel of Cirque du Soleil is het beste circus ter wereld op dit moment." meen Dagblad i- en Vlaamsekaai) •P DAGELIJKS 9.00 21.00 UUR ssa: 0032-3-216 83 83 treeks verkrijgbaar aan de kassa op mpte Zuiderdokken S0undtrack op cd t CM DEMM*

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1