R 1996 Spel rond F okker rerliardl Klokkenberg Het extraatje van Smiths. naar Ignatius DE STEM T Jongeren dansen voor koningin Beatrix HartCClltrUlïl Geen rampenzender als de stroom uitvalt Consument heeft weinig voordeel van lage beursprijs aardappelen 2.39 Daf schroeft productie van vrachtwagens terug De Stem voor stad en streek DAGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N ijers: patstelling ontstaan 9,7-MILJOEN-BON Neeskens wordt assistent van Guus Hiddink >0§TC©D|| I Deze week alleen bij Albert Heijn. Ctl KLM wil vliegen duurder maken 2 maanden cel voor raadslid Roosendaal Vliegtuigbom gevonden in Breskens jd, datum en buitentemperatuur, achterbankleuning, in hoogte ver- deelnemer in dezelfde postcode wint - 10,- 1000- 10,- 50,- 10,- 25,- 10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 100,- 100,- 10,- 25,- 50,- 10,- 100,- 10,- 10,- 10,- 8855 8861 AN 8861 AX 8901 8914 8921 SN 8924 HC 8925 HV 8932 KA 9001 9001 CX 9001 DB 9034 9034 GH 9040 9051 ME 9076 AK 9077 ST 10,- 25,- 100,- 10,- 10,- 100,- 50,- 25,- 25,- 10,- 50,- 100,- 10,- 25,- 10,- 25,- 25,- 25,- 9101 CM 100,- 9146 9151 9166 NS 9172 AP 9175 9202 ER 9202 HX 9203 AP 10,- 10,- 100,- 50,- 10,- 25,- 25,- 50,- 9203 RS 1000,- 10,- 50,- 500,- 25,- 25,- 50,- 50,- 10,- 10,- 25,- 25,- 50,- 10,- 25,- 10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 9207 9218 9221 9222 9223 9231 JK 9262 9284 9285 WD 9286 9301 RN 9312 9313 9321 XA 9351 KE 9363 AW 9364 PK 9401 JB 9404 JA 9406 9406 9410 9412 AE 9433 TJ 9452 9488 9501 GZ 9511 9560 9601 JA 9602 CJ 10,- 10,- 10,- 10,- 10,- 100,- 10,- 10,- 25,- 10,- 25,- 10,- 10,- 25,- 100,- 25,- 50,- 50,- 25,- 10,- 10,- 10,- 50,- 25,- 10,- 10,- 25,- 10,- 10,- 50,- 100, 9605 PZ 9611 9619 9629 9642 PD 9649 AG 9649 GR 9656 9661 AK 9662 9693 9695 EJ 9697 SM 9711 HM 9718 HH 9722 AS 9722 SJ 9724 BM 9728 CE 9728 HG 9732 BL 9733 LE 9736 EJ 9736 PH 9737 9742 9742 VA 9744 - 9744 KD 100, 9751 GK 100r 9771 TC 9784 9792 PL 9801 HR 25,- 10,- 10,- 10,- 25,- 25,- 25,- 10,- 50,- 10,- 10,- 100,- 25,- 25,- 100,- 50,- 25,- 50,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 25,- 1ft- 10,- 25,- 10,- 9824 TB 9827 9828 PE 9864 PL 9866 9891 9900 9903 9904 9909 TH 9914 9932 AJ 9933 ES 9933 GE 500< 9933 HE 25, 9934 PC 5ft 9937 PE 5ft 9945 PV 500. 9951 BG 25, 9966 I0' 9982 TW 25, QQfifi 1U 136e JAARGANG 8 710311 000218 I I I I I WOENSDAG 2 OKTOBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Banknummer: 131.96-' n envelop uren naar: erij, )3, 3 KATERNEN De Binnenkrant Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Gids A2 A3/A4 A5 A6 A7 B1 t/m B3 C1 t/m C4 D1 'Hulp bij ramp met Hercules rommelig' PAGINA BTV-programma's D2 lijf Leven E1 t/m E3 IRT-affaire loopt met een sisser af 10 Tony Blair ontpopt zich als gelikte Labour-leider 40 banen weg bij PZC Holding Vlissingen PAGINA Zeeland kampt met toename muskusratten PAGINA Imme Dros en de Kinder boekenweek Voor rolstoelers is de stad een hindernisbaan PAGINA MIN./MAX. 7/16 Opklaringen Vandaag en morgen zorgt een hogedruk-uitloper voor redelijk tot mooi weer. De lucht klaart op en de kans op een bui is klein. PAGINA Van onze verslaggever Amsterdam - Het spel rond de overname van Fokker door het Koreaanse Samsung lijkt harder te worden. Ingewijden ver wachten, ondanks geluiden dat de gesprekken stroever verlo pen, toch binnen tien dagen duidelijkheid over een doorstart van de failliete vliegtuigfabrikant. De curatoren van Fokker stelden gisteren in een persbericht 'te be treuren dat er nog steeds geen goede rechtstreekse dialoog is ge legd tussen het ministerie van Economische Zaken en het Kore aanse concern Samsung'. Tussen de partijen is sprake van commu nicatie-stoornissen, schrijven de curatoren. Minister Wijers van Economische Zaken liet zich gis teravond somber uit over de toe komst van de vliegtuigbouwer. „Naarmate de tijd vordert, wordt de kans steeds kleiner dat er nog iets gebeurt." Hij bevestigde dat er een patstelling in de onderhan delingen tussen Fokker en Sams ung is ontstaan. „Het staat stil, was er maar wat aan de hand." Businessplan De minister houdt eraan vast dat Samsung eerst een businessplan optafel moet leggen voor hij iets onderneemt. „Ik kan pas praten in het kabinet als ik weet over welke financiële bedragen we het hebben en wat een businessplan voor de werkgelegenheid te bie den heeft." Woordvoerder L. van Zijp van Economische Zaken reageert echter laconieker op de uitspra ken van de curatoren, die tot nog een oester zwegen over de van de uiterste red- voor het failliete Fokker. „Deze uitspatting is wel licht een poging om het kabinet wat meer onder druk te zetten, 'oor ons is er geen enkele aanlei ding om te veronderstellen dat kot overleg in het slop zit." Ook G. Melchers, secretaris van do centrale ondernemingsraad 'an Fokker, is niet onder de in duik. „De overname is een uiter mate complex proces. Ik vind het niet verrassend als er wat opstop pingen plaatsvinden. Dat gebeur de indertijd bij de overname door Dasa ook." Officieel neemt Samsung Fokker over van de curatoren. Maar de voorwaarden waaronder worden gesteld door de Nederlandse overheid. Die moet net als Stork voor vijftien procent deelnemen in het nieuwe bedrijf en boven dien kredieten beschikbaar stel len voor de verdere ontwikkeling van de familie van regionale straalvliegtuigen. EZ wacht daarom op het busi nessplan van Samsung. De daar in gevraagde overheidssteun zal worden getoetst aan onder meer de werkgelegenheid bij Fokker. Het is het verhaal van de kip en het ei: „De overheid wil eerst het businessplan voor zij steun wil toezeggen," aldus Melchers. „Wij spannen ons tot het uiterste in om partijen op één lijn te krijgen," zeggen intussen de curatoren. Van onze verslaggever Middelburg - Omroep Zeeland voldoet niet als officiële Zeeuw se rampenzender. Als de stroom uitvalt in Oost-Souburg (waar de hoofdvestiging is), is de zender in heel Zeeland niet meer te beluisteren omdat er geen noodaggregaat is. Elk ziekenhuis heeft zo'n voor ziening om door te kunnen wer ken bij stroomuitval. Voor egn rampenzender is een aggregaat onontbeerlijk. Het blijkt een kwestie van geld te zijn, en wie dat moet betalen, de.omroep of de overheid. den niet betalen. We hebben zelf niet eens zo'n noodaggregaat, zeiden sommige gemeenten." Bij navraag blijkt dat sommige gemeenten inderdaad geen nood- t hebben. Vrolijke en vooral ontroeren de dansen van jongeren uit Jo hannesburg en omliggende townships. Die kreeg koningin Beatrix gisteren tijdens haar staatsbezoek aan Zuid-Afrika te zien in de Dance Factory in Johannesburg. De koningin, prins Claus en kroonprins Wil- lem-Alexander hadden gisteren een grotendeels culturele dag. Zo opende de koningin in de Art Gallery in Johannesburg een expositie van schilderijen van Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw. foto reuter OP BUITENLAND-A5: Prins wil qeen economisch ambassadeur zijn. Eindhoven (anp) - Daf Trucks in Eindhoven gaat de productie van vrachtwagens terugschroeven. Dat is nodig omdat het aantal verko pen vermindert. Momenteel maakt Daf Trucks 75 vrachtwagens per dag. Dat aantal gaat waarschijnlijk in november terug naar 65. Tijdens de presentatie van de halfjaarcijfers eind augustus was presi dent C. Baan nog betrekkelijk optimistisch over de toekomst. Terwijl op dat moment de concurrentie het productievolume al naar beneden had bijgesteld, was dat volgens hem bij de Eindhovense onderneming nog niet nodig. Wel verwachtte hij dat de winst in de tweede helft van het jaar minder zou worden. De vakbond De Unie maakt zich zorgen over de gang van zaken bij Daf, aldus bestuurder J. Teuwen in een reactie. aan de Nationale Postcode Loterij ri, de Mega Jackpot en de Postcode-Kani j 'wederopzegging eenmaal per maan n onderstaande rekening af te scnnj sen en verder invullen in blokletters. gaarding van het reglement, op aanvraay j 77 68 68. ers) 20,- (twee lotnummers! j ers) f 10'- <één lotnummer) j| dhr, m<"r- 9 Zeist - Oud-international ■fohan Neeskens (45) is met onmiddellijke ingang in van de KNVB getre den. Hij gaat als assistent- «mdscoach aan de slag. De voormalige middenvelder Mn Ajax en Barcelona staat bondscoach Guus Hiddink meteen al terzijde bij de voorbereiding op de WK- »walificatiewedstrijd, zater dag in en tegen Wales, "eeskens heeft een contract 'oor twee jaar getekend. Hij Was de laatste jaren werk zaam bij de Duitse club FC omgen. Hij woont nog in Zwitserland maar verhuist ®el naar Nederland. Nees- «ffls is in het bezit van een Zwitsers trainersdiploma. gaat in Zeist'de cursus ooach betaald voetbal vol len. •ZIE VERDER SPORT - B1 Investering „Dat klopt," zegt omroep-be- stuurslid Henk Koch, „we zouden er eigenlijk eentje moeten hebben en de directie is er in het verleden al mee bezig geweest. Het pro bleem is dat het een investering vergt van zestig- tot zeventigdui zend gulden en dat hebben wij als omroep niet zo maar liggen. Bovendien heeft de overheid ons benoemd tot rampenzender, dus daar zou dan ook het geld van daan moeten komen. Ik weet dat de provincie in overleg is geweest met de gemeenten, maar die wil- Telefoonlijnen „Maar voor de gemeenten is dat een minder groot probleem dan voor de omroep, omdat er wel speciale telefoonlijnen tussen provincie en gemeenten bestaan die bij stroomuitval gewoon doorwerken. Wij kunnen dus on derling communiceren tijdens noodgevallen," aldus een provin cie-ambtenaar. Het hoofd Voorlichting van de provincie, Sjaak van der Linde, ziet niet direct een probleem. „Die dingen zijn heel snel te hu ren. In tijden van nood' moeten we dus snel zo'n apparaat erheen brengen." (ADVERTENTIE) Se gezelligste familicbeurs ven Nederland ÏMO UUïi, l').i)i)-U:)i) IJIJ;{, /.OMA' (ADVERTENTIE) ,i NATIONALE g LOTERlJ'j wel twintig van die spiekflippo's krijgt u nu cadeau, als u twee zakken Smiths Hamka's en/of Smiths Wokkels koopt. En die komen wel op, zoals u weet. Smiths Hamka's, zak 120 gram of Smiths Wokkels, naturel of paprika, zak 110 gram 2&3 NU - bij twee zakken - gratis Bajespartij Nederland? Nieuwe schoolagenda's wor den een stuk minder saai als ze zijn volgeplakt met spiekflip po's. Een heel stickervel met stickervel spiekflippo's* Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 5 oktober a.s. 'Zolang de voorraad strekt Van onze verslaggever Breda - De extreem lage beursprijzen voor consump tie-aardappelen zullen de consument weinig of geen voordeel opleveren. Gemiddeld krijgt de boer voor een kilo op dit moment slechts 5 cent tegen 30 cent vorig jaar, maar de consument mag daar niet een voor de hand liggend simpel rekensommetje aan ver binden. De aardappelen in de winkel worden niet zes keer zo goedkoop. De prijzen, ook van voorgebak ken frites, zullen naar verwach ting binnenkort wel wat omlaag gaan en er zullen in de loop van de tijd wel wat meer extra aan biedingen voorkomen, maar over het algemeen zal het eerder om dubbeltjes gaan dan kwartjes. Jan Wijnen, secretaris van de ge westelijke vakgroep akkerbouw bij de NCB in Tilburg, geeft aan dat de prijzen voor vervoer, ver pakking, het wassen en dergelij ke niet naar beneden zijn gegaan. Dus alleen daarom al kan de con sumentenprijs niet naar verhou ding omlaag. Maar hij heeft sterk het vermoe den, dat er bij een zeer lage in koopprijs het voordeel voor de consument wel heel kleintjes uit valt. „Wij vragen ons hier altijd af of dat nu wel zo moet. Want de extra winst gaat zitten in de han del. Dat kan haast niet anders. Wie echt goedkoop uit wil zijn moet de boer op. Dan zit er geen handel tussen." Hij geeft een voorbeeld. De afge lopen zomer was er een absolute dip in de uienteelt. „De boeren kregen nul cent. Maar in de su permarkt kostte een kilo van die zelfde uien een gulden. Ik bedoel maar." Ook bij het VBNA in Den Haag, Door Els Grosfeld Breda - Het thoraxcentrum (hart/longkliniek) van De Klok kenberg wordt geïntegreerd in het Ignatiusziekenhuis in Breda. Minister Borst heeft dit gisteren meegedeeld aan de leiding van beide ziekenhuizen. Amstelveen (anp) - De KLM overweegt de sterk gestegen ke- rosineprijs door te berekenen aan de passagiers. De luchtvaart maatschappij bekijkt nog op wel ke manier dat moet gebeuren. Het meest waarschijnlijk is dat de maatschappij de tarieven ver hoogt.' De prijs voor vliegtuig brandstof is de laatste maanden met 30 tot 40 procent gestegen. Hoewel de .afspraak was dat er tot vandaag geen mededelingen over het gesprek gedaan zouden worden, bleken gisteravond toch heel wat medewerkers op de hoogte. Het personeel wordt van ochtend pas officieel ingelicht over het besluit van Borst. Of het aantal van 1500 hartope raties die het thoraxcentrum nu mag uitvoeren, gehandhaafd blijft in Breda, kon of wilde gis teravond nog niemand zeggen. Evenmin was al bekend wat de consequenties zijn voor perso neel, voor het handhaven van de specialisten-maatschappen of voor de overige vier klinieken van De Klokkenberg, Binnen het thoraxcentrum heerst vooral opluchting dat de hartchi- rurgie niet uit Breda verdwijnt. Eerder was er sprake Van dat Borst dit specialisme zou laten verhuizen naar de zogenoemde 'witte plekken' in Twente en Den Haag. Met name in Twente is flink gelobbyd. Woordvoerder Demarbaix van Ignatius reageert enthousiast op het nieuws. „Het is fijn voor de regio dat de hartehirurgie behou den blijft." Hoewel de twee zie kenhuizen al nauw samenwerken en er, vooruitlopend op de beslis sing van Borst, al verregaande besprekingen zijn gevoerd, wijst Demarbaix erop dat er bergen Van onze verslaggever Breda - Het Roosendaalse raads lid R.J. van der Eijk van de Bur gerpartij Nederland, een afsplit sing van de CD, is gisteren door de rechtbank in Breda tot twee maanden cel veroordeeld wegens valsheid in geschrifte. Van der Eijk, die al maanden verstek laat gaan op raadsvergaderingen, moet ook 70 mille aan bijstand, huursubsidie en een krediet voor startende ondernemers terugbe talen. Van der Eijk gaat in hoger be roep. Hij meent de dupe te zijn van een politieke actie tegen zijn persoon, aangekaart door de ge meente Roosendaal. „Ik voel aan dat het zo is," beweert Van der Eijk, die zegt met de politiek te stoppen en naar Frankrijk te emigreren. werk in het verschiet liggen. „Denk alleen maar aan de nieuw bouw, het overnemen van .perso neel, de uitbreiding van de hele organisatie." Van onze verslaggever Breskens - Bij graafwerk zaamheden in de omgeving van bungalowpark 't Heem in Breskens is gisteren een vlieg tuigbom uit de Tweede We reldoorlog gevonden. Volgens Otto Vosveld, hoofd voorlichting van het beleidson dersteunend crisiscentrum Zeeuws-Vlaanderen, gaat het vermoedelijk om een zogenaamde 500-ponder. Naar het zich laat aanzien kan de bom pas op donderdag 10 okto ber worden geruimd. Morgen avond begint om 19.30 uur in re creatiecentrum Napoleonhoeve een informatie-avond voor bewo ners van de wijken 't Heem en Het Halve Maantje en voor de gasten van recreatiepark Schone- veld en Camping Zeebad. Zoals het er nu naar uitziet, moeten beide wijken en de twee recrea tiecentra ontruimd zijn voordat de bom onschadelijk kan worden gemaakt. De aangetroffen bom is waar schijnlijk van het type waarvan er vorig jaar ook al een aantal in Breskens werd aangetroffen. Het vissersdorp was tijdens de Slag om de Schelde, eind 1944, doel wit van grootscheepse luchtaan vallen van de geallieerden. Een aantal afgegooide bommen wa ren blindgangers, zoals het nu ge vonden exemplaar. (ADVERTENTIE) Landelijke beurs veer studiekeuze en beroeps oriëntatie Openingstijden: 9.00 -17.00 uur (vrijdag tot 18.00 uur) (ADVERTENTIE) i i het arbitragebureau dat de Ne derlandse aardappelhandel moet bevorderen, worden beslist geen spectaculair lage consumenten prijzen voorzien. Al geeft een woordvoerder toe 'dat die hele toestand normaal ook conse quenties zal moeten hebben in de eindfase'. Bij de koper in de win kel dus. Woordvoerder Erik Muller van Albert Heijn in Zaandam atten deert erop dat de prijzen al lager liggen dan vorig jaar. Valt er dus een verdere daling van de prijs te verwachten? „Dat kunnen we in 'dit stadium nog niet overzien. Er valt eigenlijk nog niets over te zeggen. We moeten afwachten wat de markt doet." Bij fritesfabrikanten wordt ge zegd, dat de aardappel-inkoop prijzen maar een deel uitmaken van de totale kosten voor het eindproduct. Bakvet en energie moeten ook betaald worden. Woensdrecht Oppervlakte: 4.503 ha. - Inwoners: 10.068. Markant punt: natuurreservaat Kortenhoef. Ca. 100 ha bos sen, heide en vennen met veel wandelroutes. IJslandpony's, weideschapen en geiten begrazen dit gebied. Verklaring gemeentewapen: gedeeld: I. in keel een Lieve Vrouw, met op de rechterarm een Christuskindje, dat in de linkerhand een wereldbol draagt, alles van zilver; II. door sneden: 1. gedeeld: a. van sabel met een leeuw van goud, getongd en genageld van keel; b. in keel drie palen van goud; 2. in groen drie maliën van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon van drie bladeren en twee paarlen. Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: Postcode: Piaats: Telefoon (voor controle bezorging): I s 4 weken voor 17,- s i - Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda 5 DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND i-J

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1