:asions gezeur in Herdenking Kobin: Het doet zo veel pijn goor "tSKStfï"i strai voor blunders in zedenzaak' zen duur? Palestijnen houden voet bij stuk in Erez DESTEM KOOP MET ZEKERHEID 0 Partijen voelen weinig voor 30 km in de stad Brabantse nacht lang voor Van Hooijdonk Lebed: Navo mag niet uitbreiden unicel leenoert v.d agblad voor z u i d w e s t-n e d e r l a n De Stem voor stad en streek Bouwk. tekenwerk Kleintje voor alle natuursteen^ Uw klok kapöF Tegelhandel de Boerderij Kleintje ian-Leendertse Met v.d. Born valt te Clinton ligt straatlengte voor op Dole r 4 weken voor 17,- 1996 PP Diversen Tel. 0165-561 18r Een plaatsen: resultaten boeken. isbedrijf ramma kluswerk bij u thuis e belt u dinsdag t/m zaterdan 03/06-53 10 95 78. M Wij komen aan huis en geven vooraf prijsopgave Wij komen de volgende dan Tel. 076-5145330. 8 Rioolontstop, Voor,al uw VERSTOPPINGEN OONINCX. 076-5878658 Wij zijn al onderweg! Stofferingen Stoffeerder gespecialiseerd in trappen stofferen ook Vinyl bekleding tel. 0167-566768. Tegelwerker Uw adres voor al uw wand en vloertegels en marmer. Alles uit voorraad leverbaar Langeweg 59, Anna Jacobapolder 0167-572632. Een nieuw pluspunt in uw reclame: Het plaatsen van een KLEINTJE vormt een we zenlijke bijdrage tot het rea liseren van uw doel. TIEN DUIZENDEN lezen u I rhuizingen uit Hulst. n 35 jaar een begrip I van meubeltransport Nederland en België xkundig personeel. FTEN-volledige verzekering. 034-311698, Fax: 313692. |en redenen om UNICEF kado's te kopen... )enen kinderen ontmoeten ruim 260.000 verteerders uit Zuidwest aar dagelijks in De Stem. Stem gebeurt 't elke dag opnieuw. WERTENTIEIN DESTEM .0001EZERS IN HET ZUIDWESTEN. :0RMAHE BEL (076) 5 312 550 VAN EEN KLEINTJE (076) 5 312 313 gpiNVELD 33 en 37, 4815 HR BREDA, Tel DE STEM 1031 00021 I I I I I 136e jaargang 2 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland A3 Buitenland A4 Zeeland A5 A6 r:.At A7 MAANDAG 7 OKTOBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Verwijdering afvalstoffen is dure zaak pagina RTV-programma s A8 B1/B Open dag chemie druk bezocht pagina ij Joop Doderer: 'Humor op televisie? Er is niks!' pagina Minali ook snelste in Parijs-Tours pagina Dick Jaspers wint opnieuw in Oosterhout Steffi Graf geveld door blessure MIN./MAX. 6/17 pagina Hoek geeft Heerjansdam pak slaag pagina Mooi herfstweer Het prachtige herfstweer van gisteren krijgt vandaag een vervolg. Nevel of mist trekt vrij snel op en dan staat niets een mooie herfstdag met zon en weinig wind in de weg. L -- LTT 1 1 V Belgische premier Dehaene: Mirn «M-hanendonk 89BhÉHbIH bKS ml K-v T E Door Hélène Schenk en Nico Schapendonk Breda - „Het doet zo ver schrikkelijk veel pijn." Een tante van Robin Bogers kan het gevoel van gemis en ver driet niet anders en Ook niet beter verwoorden tijdens de herdenkingsdienst voor de vermoorde Bredase peuter, af gelopen zaterdag in de Mi chaelkerk in Breda. Er is maar net genoeg ruimte in de kerk aan het Hooghout in de Bredase wijk Heusdenhout om de ruim vijfhonderd belangstellen deneen zitplaats te bieden. Lam geslagen, een enkeling in zichzelf gekeerd. Intens verdrietig zoeken familie, vrienden en kennissen van Robins ouders steun bij el kaar. Maar ook buurtgenoten, hulpver leners en vertegenwoordigers van instanties die hebben geholpen bij de zoektocht naar het verdwe nen meisje, zijn gekomen om de dienst bij te wonen. Bij binnenkomst in de kerk zien de bezoekers een groot fotopor tret van het driejarige Bredase meisje, van wie ze afscheid ko men nemen. Het lichaampje is immers nooit teruggevonden. Een stil geroezemoes is het enige dat te horen valt, terwijl de mensen een zitplaats zoeken. De pastoor van de Michaelkerk probeert de emoties zo goed en zo kwaad als het gaat onder woor den te brengen. „Het enige dat er is, is stilte, elkaar aankijken en het niet begrijpen. Onzekerheid, ongeloof en afstandigheid. Het leven staat stil en alles verdwijnt naar de achtergrond. Het enige dat nog telt is de gedachte aan Robin," zegt de voorganger. Overmand door verdriet bedankt de vader van Robin, Pierre Bo gers, allen die hem en zijn gezin de afgelopen maanden hebben bijgestaan. Dan spreekt hij tot zijn dochter: „Lieve Robin. Je hebt gehuild en gevochten. Je kon het niet begrijpen. Je kon het niet winnen. Je was zo trots dat je Honderden mensen herdachten zaterdag in de Michaelkerk de vermoorde Bredase peuter Robin Bogers. Het altaar veranderde in een bloemenzee. foto de stem/johan van gurp naar de grote school mocht. Je le ventje begon pas... Robin, je was ons eerste kindje, onze oudste dochter en dat zul je altijd blij ven. We nemen vandaag afscheid van je, maar dat doen we ook weer niet. Je blijft altijd in ons hart, je zal altijd bij ons zijn. We missen je ontzettend, zorg goed voor jezelf." Even ontdaan en gebroken als vader Pierre en moeder Carla Bo gers proberen de tantes en ooms van Robin hun gevoelens op een rij te krijgen. Mannen, vrouwen en kinderen laten hun tranen de vrije loop. Het is vooral het gemis en de leegte die de grootste won den hebben geslagen: „Je was zo'n blije meid, maar we zullen nooit meer samen lachen, de hond uitlaten of naar de speel tuin gaan. Het enige dat ons nu nog troost biedt zijn de mooie momenten die je hebt achtergela ten. Onder muzikale begeleiding van Robins favoriete artiesten, zoals Marco Borsato en Gordon, nemen de kinderen afscheid door het aansteken van kaarsen, terwijl de volwassenen een laatste groet met bloemen brengen. Het altaar, met het portret van Robin, veran dert in een bloemenzee. Van onze Haagse redactie Den Haag - De grote politieke partijen in de Tweede Kamer staan kritisch tegenover het bij wet op leggen van een lagere maximumsnelheid in de bebouwde kom. Dit weekeinde werd bekend dat j® ambtelijke werkgroep van tó ministerie van Verkeer, de vereniging van Nederlandse Ge- Meenten (VNG), het Interprovin ciaal Overleg (IPO) en de Water schappen binnenkort zullen Washington (rtr) - De Ameri kaanse president Bill Clinton "«ft in de laatste opiniepei- 'mg een voorsprong van meer an 20 procent op zijn uitda- §er Bob Dole. Het is voor de ®ste keer dat de voorsprong vah Clinton zo groot is. Djj 'wee kemphanen hebben af- B open nacht (Nederlandse tijd) u eerste verkiezingsdebat op ^Amerikaanse ^levisie §e" jegens de jongste peiling wil procent van de Amerikaanse h/gerechtigden s^emmen op de mocraat Clinton en slechts fw i»0cent °P Republikein e. Meer dan 12 procent van de weet n°g niet wat bij de L !dentsverkiezingen in no- moer hun keuze zal zijn. I Ga toch fietsen! voorstellen om de toegestane snelheid in de bebouwde kom te verlagen naar 30 km. Op provinciale wegen zou vol gens de werkgroep de mogelijk heid moeten komen om de snel heidslimiet te verlagen van 80 naar 60 km per uur. Ook zouden fietsers die van rechts komen, voorrang moeten krijgen. Brom fietsers mogen volgens de werk groep binnen de bebouwde kom ook nog maar 30 km per uur rij den. De WD voelt niets voor dat plan, liet Kamerlid Kamp giste ren weten. Alleen voor woonge bieden en gevaarlijke provincia le wegen zijn zulke maatregelen bespreekbaar. CDA-Kamerlid Dankers vindt dat er meer 30- km zones in de bebouwde kom moeten komen. Zij vraagt zich echter af of dat moet worden op gelegd vanuit Den Haag. „Ik vrees dat dan op veel plaatsen borden verschijnen die aangeven dat op allerlei plaatsen wel weer 50 km is toegestaan." D66-Kamerlid Versnel staat in beginsel positief tegenover een lagere snelheid in de bebouwde kom. Ook zij vraagt zich echter af in hoeverre het Rijk zich daarmee moet bemoeien. PvdA'er Crone is nog het meest positief. „De gemeenten en de provincie zitten zelf in de werk groep die dit voorstelt. Het is dus niet zo dat iets vanuit Den Haag wordt opgelegd." Of het ooit tot maatregelen komt, is nog zeer de vraag. De voorstellen van de werkgroep komen pas aan het einde van het jaar. Of minister Jorritsma van Verkeer ze dan overneemt, is twijfelachtig. Door Henri van der Steen Cardiff/Steenbergen - Hij wordt even balorig. „Zo, nu morgen eerst even zo'n rol- fluitje ritselen. Prnrrrrt. Want zo kom ik morgen na tuurlijk bij Celtic binnen, ha- haha." Het is half zes, zondagochtend. Pierre van Hooijdonk krijgt nog maar eens een pijpje pils aange reikt. Enkele uren eerder heeft de ex-NAC-speler het Neder lands elftal in Cardiff tegen Wa les met twee goals gered. Van 1-0 werd het 1-2, later 1-3 door Ro nald de Boer. Eindelijk is Neder land een kwalificatie eens goed begonnen. Het is feest in Steenbergen, want Ad de Jong is jarig. De boezem vriend van Van Hooijdonk, zelf oud-profvoetballer, krijgt mid den in de nacht nog even extra bezoek: Van Hooijdonk en vrien din Corinne, recht uit Cardiff. Strak in het pak doet Van Hooij donk gezellig mee, de rest van de Na de interland in Cardiff en een nachtje doorhalen in Steen bergen deed Pierre van Hooijdonk gistermiddag ook even de Singelloop in Breda aan. Een deelnemer feliciteerde hem met zijn twee doelpunten tegen Wales. foto de steiwjohan van gurp nacht. Sterker: hij stapt als aller laatste op, als er echt helemaal niemand meer is om naar zijn verhalen te luisteren. In de don kerste uren van de nacht is hij echter verzekerd van ademloos luisterende vrienden en vrien dinnen in het huis van De Jong, die de bakken bier maar gewoon middenin de kamer heeft opge stapeld; dat scheelt heen en weer lopen, zodat niemand een woord uit de mond van de Oranje-held hoeft te missen. Het is ook wat: geselecteerd worden voor het Nederlands elftal, invallen bij een achterstand van Oranje en dan in recordtijd twee winnende goals maken. Van Hooijdonk: „Het gekke was dat het zo stil was bij mijn goals. Ik ben dat niet gewend. Celtic thuis of uit, er zitten altijd vele duizenden supporters op de tribunes, dus is het altijd een geweldig kabaal als ik scoor. Nu was het voor mijn gevoel ineens doodstil toen ik die goals maakte." Hij moet wel honderd vragen beantwoorden. Of die De Boertjes zo arrogant zijn als ze lijken, of Cruijff er echt niks van kan, wat Hiddink hem heeft gezegd. Van Hooij donk is even collegiaal als eer lijk: medespelers weigert hij af te vallen, al was het maar omdat hij zich lid voelt van een echt team. VERVOLG OP SPORT - B1 Door Willy Werkman en Bert Schampers Erez/Dublin - De Palestijnse leider Arafat heeft zijn on derhandelaars opdracht gege ven uitsluitend over de uit voering van de vredesakkoor den van Oslo te onderhande len en niet opnieuw over de inhoud, zoals Israël wil. Dat bleek gisteravond in Erez op de grens tussen Israël en de Ga- zastrook. Israëlische en Pales tijnse vertegenwoordigers schudden elkaar daar voor het eerst sinds de vijandelijkheden van eind vorige maand op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook de hand. De wan hoopspoging om de crisis in het vredesproces te doorbreken werd bijgewoond door de Amerikaan se vredescoördinator Ross, ter wijl de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Chris topher kort voor de ontmoeting nog' een gesprek had met Arafat. De agenda van de Israëlisch-Pa- lestijnse besprekingen houdt een lange lijst van wederzijdse one nigheden in. Dé voornaamste kwestie is de Israëlische militaire ontruiming van de stad Hebron op de Westelijke Jordaanoever. Israels premier Netanyahu eist daar, anders dan in 'Oslo' was af gesproken, 300 meter brede buf ferzones om Israëlische en Pales tijnse soldaten uit elkaar te hou den. Dit om de veiligheid van de ruim 400 joodse kolonisten in Hebron te garanderen. De Palestijnen willen over zo'n inhoudelijke wijziging van 'Oslo' niet praten, zo bleek gisteravond ai meteen in Erez. Waarnemers achten de kans groot dat de on derhandelingen op dit punt stuk lopen. De besprekingen zullen zeker enkele weken duren. De Europese Unie is intussen verongelijkt' over haar geringe rol in de crisis in het Midden^ Oosten, waar de Amerikanen de Van onze redactie buitenland Brussel/Jumet - De leiders van het slecht verlopen politie- en justitie-onderzoek naar de verdwenen Belgische kinderen kun nen er zeker van zijn dat ze gestraft worden. Dat heeft de Bel gische premier Dehaene gisteren verklaard in een interview- over de zaak-Dutroux op de BRT-televisie. Over de aard van de sancties liet Dehaene zich nog niet uit. Hij wil eerst de resultaten van het 'on derzoek naar het onderzoek' af wachten. Dat zal wel even op zich laten wachten, dus de sancties kunnen nog niet direct volgen. Hetzelfde geldt voor de hervor ming van het bureaucratische Belgische politie- en justitie-ap- paraat, aldus Dehaene. Vooral de ouders van verdwenen en vermiste kinderen dringen aan op een snelle hervorming ven het door politieke benoemingen log werkende justitie-apparaat. Ver der keren zij zich tegen de strijd tussen gerechtelijke politie en Rijkswacht, die elkaar vaak vlie gen af willen vangen. „We moe ten echter ook de moed hebben te zeggen dat die hervormingen tijd nodig hebben," aldus de premier. Dehaene ging ook in op de kritiek op zijn persoon, die ontstond rond de eerste berichten over het Belgische zedensehandaal. De premier bleef toen nog twee we ken op vakantie in Italië en liet justitieminister De Clerck ver antwoordelijk voor de zaak-Du troux. De premier zegt dit te hebben ge daan om 'aan de emoties rond de zaak geen politieke dimensie te verbinden'. De Belgische rege ringsleider riep alle partijen ,op om uit de zaak-Dutroux geen po litieke munt te slaan. Mijnschacht In het Waalse Jumet begonnen Rijkswacht en burgerbescher ming zaterdag aan een nieuwe zoektocht naar slachtoffers van de bende-Dutroux. Met de hulp van vier speleologen werd een al bijna twintig jaar verlaten mijn schacht onderzocht. Mare Dutroux en zijn ex-vrouw Michèle Martin hadden vrijdag avond ter plaatse verklaard dat zich in de oude mijn 'zaken be vinden die de politie zullen inte resseren'. Gisteravond was er in de verlaten mijngangen echter nog geen concreet spoor gevon den. De mijn bevindt zich vlakbij het huis waar de lichamen van de meisjes An en Eefje zijn aange troffen. In dit huis woonde de door Dutroux vermoorde hand langer Bernard Weinstein. Het nieuwe onderzoek kan zeker een week in beslag nemen, verklaar de de Rijkswacht gisteren. De werkzaamheden worden gehin derd door zuurstofgebrek in de mijnschacht. Erkend wordt nu dat de speurders gericht zoeken naar de lichamen van mogelijk nieuwe slachtoffers. In Neufchateau in de Ardennen hebben zaterdagmiddag een klei ne vijfhonderd burgers hun steun betuigd aan procureur Bourlet en onderzoeksrechter Connerotte.,In de stromende regen moedigden zij de twee leiders van het onder zoek in de zaak-Dutroux aan tot op de bodem te gaan. Zij vroegen andere hooggeplaatste justitie ambtenaren Connerotte en Bour let niets in de weg te leggen. Van onze correspondent Bonn - De uitbreiding van de Na vo oostwaarts is voor Rusland on acceptabel. Die pertinente uit spraak deed de Russische veilig heidsadviseur Alexander Lebed gisteren in Duitsland vlak voor zijn vertrek naar Brussel, waar hij overleg voert met Navo-functio- narissen. Als het Navo-gebied en Rusland aan elkaar gaan grenzen, dan zul len volgens Lebed de Russen hun totale strategische planning moe ten herzien. In het nummer van Der Spiegel dat vandaag verschijnent, verwijt Lebed het Westen dat het geen oor heeft voor de Russische argumen ten. „De Navo probeert door ge babbel over partnerschap de grootste oostelijke buurlanden het westerse bondgenootschap binnen te loodsen, daarmee nieuwe ang sten creërend." Dat er binnen de Russische politieke leiding ver schillend over deze kwestie zou worden gedacht ziet Lebed als 'een hobby van journalisten die op zoek zijn naar meningsverschil len'. (ADVERTENTIE) i i Middelburg Oppervlakte: 3.283 ha - Inwoners: 40.019 Markant punt: Stadhuis, bouwperiode van 1452 tot 3 1518. Tijdens de tweede wereldoorlog vernield, 1 maar weer geheel in stijl gerestaureerd. Verklaring gemeentewapen: In rood, een geo- pend. dubbelgekanteelde burcht van goud; het schild hangend aan een gouden lint om de hals en rustend tegen de borst van een adelaar in natuur- lijke kleur, getongd van rood. gebekt en gepoot 3 van goud en overtopt door een keizerlijke kroon. I agenda bepalen. De EU-minis- ters van Buitenlandse Zaken stuurden zaterdag na urenlange besprekingen in Dublin de Ierse minister Spring op pad om voor Europa een plaats te verwerven aan de onderhandelingstafel. Arafat heeft vorige week aange drongen op een grotere betrok kenheid van Europa. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Warren Christopher staat échter nogal sceptisch tegen het Europese ini tiatief. Netanyahu, die Europa ervan beschuldigt de zijde van de Palestijnen te kiezen, moet niets hebben van Europese bemoei enis. I Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: I I Postcode: Plaats: I L_« Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1