3.99' Paspoort simpel te vervalsen Kamer eist met spoed fraudebestendige pas Belgen zetten acties onverminderd voort Roosendaler zwaar gewond na aanslag Minister: 'Lebed bereidt coup voor' DESTEM Replica schip kapitein Cook op weg naar Engeland Verdachte zaak-Robin herroept bekentenis r—1 De Stem voor stad en streek 3e aan de ik. iand. /oningen IS op sdewerkers van aanwezig om .elijkheden. 7.00 uur 1 uur lywarmer Gotische dinerkaarsen Metalen kandelaarset Grote mensensmokkel ontdekt ïlamp 500 watt sgingsmelder Machtsstrijd in Kremlin laait op tot ongekende hoogte Wintervakanties fors duurder 4 weken voor 17,- x 53 ''der J J A 1 de modellen en 50 t/m 58 randt ca. 11 uur AH* olijfgroen, donkergroen "Tl 8 "710311 "000218 lllll DONDERDAG 17 OKTOBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Grote Gids BTV-programma's 8/15 3-delig -verschillende hoogtes - in bordeaux, groen, blauw of zwart Hvan onze verslaggever 'Den Haag/Nijmegen - Het drie jaar geleden ingevoerde, zoge naamd fraudebestendige paspoort wordt op grote schaal ver valst, met eenvoudige middelen en zeer professioneel. ■Duizenden personen uit met na- Ime Iran en Irak zijn in de afgelo pen jaren met behulp van deze (vervalsingen door een internatio- Inaal crimineel netwerk naar Ne- ïderland gesmokkeld. Bij deze (mensensmokkel werden Neder landse asielzoekerscentra mis- |bruikt als logeeradres. Het Interregionaal Recherche- Iteam (IRT) van Noord- en Oost- (Nederland is tot deze volgens jus- ltitie 'schokkende' bevindingen (gekomen tijdens een omvangrijk (onderzoek naar een wereldwijd (vertakt crimineel netwerk dat (zich jarenlang met mensensmok- heeft bezig gehouden. Het |netwerk is vorige week opgerold met aanhoudingen in Nederland, [Oekraïne, Engeland, Duitsland Jen Canada. jSmokkelpakketten (Bij de arrestaties en huiszoekin- jgen in Nederland - onder meer in Groningen, Amsterdam, Diemen, ■Almelo, Sneek, Aalsmeer, Lely stad en Arnhem - werden meer idan dertig verdachten aangehou den, van wie er elf illegaal in Ne- Iderland zijn. Politie, justitie en marechaussee 1 'ben op adressen in Amster- en Diemen tot nu toe 600 vervalste Nederlandse paspoor- ten gevonden. Het gaat om falsi ficaties van paspoorten die onder meer uit Nederlandse gemeente- buizen zijn gestolen. Bovendien perd materiaal in beslag geno men - waaronder een groot aan- p gemeentelijke stempelaf druk- - waarmee de documenten aan de lopende band werden ver valst. De criminele bende verkocht voor gemiddeld tienduizend gul den complete 'smokkelpakketten' aan (economische) vluchtelingen uit Irak en Iran. Zo'n pakket be stond uit een vals paspoort, ande re vervalste papieren, een vlieg ticket naar Nederland en tijdelijk onderdak. Desgewenst hielp de organisatie tegen vergoeding ook mensen bij een asielaanvraag. Volgens het IRT-onderzoek heeft de bende met deze mensensmok kel in de afgelopen jaren vele miljoenen winst gemaakt. 'Reisleider' Centraal persoon in het smokkel- netwerk was een 43-jarige man uit Groningen die als 'reisleider' fungeerde en documenten betrok van een 32-jarige meesterverval ser uit Amsterdam. De Groninger verzorgde, in nauw overleg met andere 'reisleiders' in het buiten land, een smokkelroute die via de Oekraïnse hoofdstad Kiev naar Nederland of een ander Schen- genland liep. De visa werden doorgaans geregeld met behulp van valse uitnodigingsbrieven van Nederlandse bedrijven. De meeste vluchtelingen werden na een kort verblijf in Nederland, waarbij ook gebruik werd ge maakt van de faciliteiten van asielzoekerscentra, op een vlieg tuig naar Canada of de VS gezet. VERVOLG OP BINNENLAND - A3 I OOK OP BINNENLAND- 'Reisbureau' leverde paspoorten op maat A3: |Van onze Haagse redactie ren Haag - De Tweede Kamer is verbijsterd over de conclusie dat het nieuwe Nederlandse paspoort gemakkelijk te vervalsen 's- De Kamer eist dat staatssecretaris Kohnstamm (Binnen landse Zaken) het paspoort snel alsnog fraudebestendig maakt. 8 Kamerfracties zeiden dit gis- er® in reactie op het onderzoek pn het IRT-Noord- en Oost-Ne- I Wand naar een grote mensen- I ttokkel-bende.Daarbij bleek dat e' oen koud kunstje is om het Pspoort te vervalsen. Ook heeft F® onderzoek aangetoond dat er Wc l een coördinatie is tussen 8 hchengenlanden bij het verle- LenJavVisa' z°dat de bende ge- I a j lijk kon frauderen met I documenten. Verder blijkt opgerolde bende de asiel- EUre in Neerland mis- ïkte door de mensen met valse l f"eren tijdelijk onder te bren- |f asielcentra, i 'o bevindingen hebben in Den ;t> 'ot grote commotie geleid. :™gonngsfracties WD en PvdA nl™. aangenaam ver kan' 's 'geschrokken'. „Dit iSrEllet'" aldus D66-Kamerlid toma. PvdA-Kamerlid Zijl- Krem- link stra is geïrriteerd: „Ons is des tijds verzekerd dat dit paspoort fraudebestendig zou zijn. Als dit niet waar is, dan zijn we verkeerd voorgelicht. We moeten als de sodemieter een paspoort maken dat wél fraude bestendig is. Het CDA is 'onthutst'. De groot ste oppositiepartij wil vandaag in een spoeddebat opheldering van de staatssecretarissen Kohn stamm en Schmitz (Justitie). CDA-Kamerlid De Hoop Schef- fer vreest dat de bevindingen van het IRT 'slechts het topje van de ijsberg' vormen. Hij wil daarom een omvangrijk onderzoek naar de omvang van de paspoortfrau de, mensensmokkel en misbruik van de asielprocedure. Kohnstamm verklaarde gisteren dat hij de fraudebestendigheid van het paspoort opnieuw tegen het licht wil houden. Hij wees er op dat het kabinet en de Kamer drie jaar geleden na onderzoek door het Duitse Bundeskriminal- amt voor het nieuwe paspoort ko zen. „We dachten dat het pas poort redelijk fraudebestendig was. Dat blijkt nu dus minder te zijn." OP BINNENLAND - A4: - Stern-commentaar - 'Paspoortspook' waart opnieuw rond Door Bert Schampers Brussel - De acties in België zijn gisteren onverminderd door gegaan, ondanks het feit dat de ouders van vermiste kinderen hun voornemen hebben opgegeven om in beroep te gaan tegen het arrest van het Hof van Cassatie. Dat besloot om de populai re onderzoeksrechter Connerotte van de zaak-Dutroux af te halen. Een exacte replica van de Endeavour, het schip van de 18e-eeuwse Britse ontdekkingsreiziger in de Stille Oceaan captain Ja mes Cook, is gisteren uit de Australische havenstad Fremantle vertrokken. Het schip moet over zes maan den in Londen aankomen, waar het zal worden ver welkomd door koningin Elisabeth. foto reuter Van onze verslaggever Roosendaal - Een 30-jarige man uit Roosendaal heeft gister middag een aanslag in zijn woning aan de Jan Vermeerlaan ter nauwernood overleefd. Minister De Clerck van Justitie ontkende gisteren dat hij druk heeft uitgeoefend op de ouders om zich daartegen niet langer te verzetten. Enkele kranten schre ven dat onderzoeksrechter Con nerotte zich niet meer wenst be zig te houden met onderzoek naar kindermisbruik-affaires. Conne rotte wil rust. Volgens De Clerck gaat Conne rotte zich in Neufchateau bezig houden met algemene zaken. Het team in de zaak-Dutroux wordt, heeft hij besloten, uitgebreid met een extra onderzoeksrechter. De ouders van de vermoorde kin deren zijn aangeslagen door de ontwikkelingen. Paul Marchal, vader van de vermoorde An, zei gisteren dat de massa-betoging aanstaande zondag gewoon door gaat. In Brussel worden minstens 200.000 demonstranten ver wacht. In heel België is gisteren opnieuw actie gevoerd. Vooral studenten en arbeiders kwamen op straat. „We want Connerotte," riepen 600 scholieren bij het gerechtshof in Antwerpen, waar het tot inci denten kwam. In Genk legden 4000 werknemers van Ford het werk neer. Ook bij andere bedrij ven werden de werkzaamheden onderbroken. (ADVERTENTIE) Van Beethovenlaan 6, Roosendaal Tel. 0165-57 85 50 Nadat zijn vrouw hem zwaar ge wond aantrof, werd het slachtof fer, M.M., ogenblikkelijk overge bracht naar het ziekenhuis, waar hij gisteravond nog steeds op de afdeling intensive care werd ver zorgd. M. is buiten levensgevaar. Desondanks spreekt de politie van poging tot doodslag. M. is in ieder geval in zijn been geschoten en hard op zijn hoofd geslagen (gevolg: schedelbasis- fractuur). Hij heeft bloeduitstor tingen over zijn hele lichaam, zeer waarschijnlijk veroorzaakt door hem toegediende slagen. Aanvankelijk meende de politie ook dat M. met een mes gestoken was, maar daarvan bleek bij na der onderzoek geen sprake. Re chercheurs hebben hem gisteren al gesproken, maar deden geen mededelingen over de aanleiding voor de aanslag. Wel onderzoekt de politie of ver band bestaat met een mogelijke schermutseling langs de A58 ter hoogte van St. Willebrord, dins dagavond laat. Wat zich daar heeft afgespeeld is niet bekend, wel dat leden van het gisteren geformeerde 12-kop- pige rechercheteam er gistera vond naar sporen hebben gezocht. Wp!. Opklaringen Vanuit West-Frankrijk nadert een slechtweergebied dat ons morgen bereikt. De wind neemt dan toe en er vallen buien. Vandaag nog een aardige dag met opklaringen. Van onze verslaggever Breda - De 27-jarige T.J., die verdacht wordt van de moord op de Bredase peuter Robin Bogers, heeft haar bekentenis ingetrokken. De vrouw wil onder hypnose worden ver hoord. Ze beschuldigt haar ex-man A.K. weer van de moord op het driejarige meisje. J. heeft dit tegenover haar advo caat mr. D. Moszkowicz ver klaard. De vrouw moet morgen pro forma voorkomen. Dan be slist de rechtbank of ze nog lan ger wordt vastgehouden. Nu ze haar bekentenis heeft ingetrok ken, moet de rechtbank ook be slissen of de vrouw toch voor on derzoek naar het Pieter Baan Centrum gaat, zoals in augustus al werd besloten. Volgens Moszkowicz heeft J. maandag tegen hem gezegd dat ze haar bekentenis intrekt. „Ze ontkent nu alles. Ze zou haar eer dere bekentenis onder druk van de omstandigheden hebben ge daan. Drie maanden in voorar rest is niet niks. Haar beweringen worden gestaafd door het tech nisch onderzoek, dat aantoont dat er nogal wat gaten in de be wijsvoering van justitie zitten." De strafpleiter gaat morgen de rechtbank vragen om het onder zoek bij het Pieter Baan Centrum te schrappen. „Daar zie ik bij een ontkennende verdachte de zin niet van in. In plaats daarvan wil mijn cliënte onder hypnose wor den verhoord. Vrijdag ga ik bo vendien aan de rechtbank vragen zo snel mogelijk een definitieve zittingsdatum vast te stellen," al dus Moszkowicz. Officier van justitie mr. C. van Spierenburg weet van de intrek king van de bekentenis. Voor hem verandert daarmee niets, ook niet ten opzichte van A.K. „We zullen haar ook nu weer serieus aanho ren. Maar ze heeft al zoveel din gen gezegd. Tussen haar bekente nis op 10 augustus en de recon structie op 10 september heeft ze nauwgezet en tot in detail ver klaard wat er is gebeurd. Nu zit ze een maand 'stil' en gaat ze weer andere dingen zeggen. De rechtbank moet maar een beslis sing nemen." Over een verhoor onder hypnose kan Van Spieren burg kort zijn: „Dat doen we hier niet." Door Wierd Duk Moskou - De Russische minis ter van Binnenlandse Zaken Anatoli Koelikov heeft veilig heidschef Aleksandr Lebed ervan beschuldigd een staats greep voor te bereiden. „Er worden ongrondwettelijke acties voorbereid," zei Koelikov gisteren op een persconferentie in Moskou. „Lebed heeft besloten om geweld te gebruiken in plaats van te wachten tot de volgende presidentsverkiezingen. Aleksandr Lebed, die deze zomer in de presidentsverkiezingen als derde eindigde, ontkent de aan tijgingen. „Er zal geen militaire coup plaatshebben in het land," zei de barse veiligheidschef gis teravond op een inderhaast be legde persconferentie. Lebed zei de aanvallen van Koelikov te be schouwen als gericht tegen de 'presidentiële macht' in Rusland. „Ik zal niet toestaan dat de tijde lijke zwakte van de president te gen hem of tegen Rusland wordt gebruikt." De veiligheidschef zei dat hij een aanklacht tegen Koelikov zal in dienen. „Ik wil zijn smeergeld niet, dus ik eis slechts één roebel. Aleksandr Lebed foto reuter Die zal ik winnen en hem als aan denken bewaren." De generaals Koelikov en Lebed staan al geruime tijd op voet van oorlog met elkaar. Als presiden tieel afgezant naar Tsjetsjenië heeft Lebed het aftreden geëist van Koelikov, die hij verant woordelijk houdt voor het zwak ke optreden van de troepen van Binnenlandse Zaken in Tsjets jenië. Volgens Koelikov heeft Le bed, die in augustus een akkoord sloot met Tsjetsjeense separatis ten, de belangen van Rusland aan 'bandieten' verkwanseld. Koelikov baseert zijn opzienba rende beschuldigingen op plan nen van Lebed om een 'Russisch Legioen' op te richten, naar ana logie van het Franse Vreemdelin genlegioen.. Deze elitetroepen, 50.000 man sterk, zouden onder Lebeds leiding 'burgerlijke on rust' in het land moeten bestrij den, onder meer door 'de liquida tie van politieke en militaire lei ders en de leiders van extremis tische separatistische en andere bewegingen die de nationale vei ligheid bedreigen.' Lebed bevestigde gisteren dat er plannen bestaan voor zo'n een heid. Maar die zou Koelikov al eerder onder ogen hebben gehad. „En toen maakte de minister geen enkel bezwaar." President Jeltsin is volgens zijn woordvoerder 'zeer bezorgd' en eiste gisteravond van Koelikov en premier Viktor Tsjernomyrdin 'meer details' over de affaire. Tsjernomyrdin riep voor vandaag spoedberaad bijeen van de hoof den van de veiligheidsministe ries. Het was niet duidelijk of de bijeenkomst verband houdt met Koelikovs uitlatingen. Evenmin was duidelijk of Aleksandr Le bed bij het beraad aanwezig zou zijn. In Russische steden golden de af gelopen nacht verscherpte veilig heidsmaatregelen. Volgens mi nister Koelikov beschikken zijn ministerie en de Binnenlandse Veiligheidsdienst over aanwijzi- gingen dat Tsjetsjeense strijders naar Rusland zijn gestuurd om aanvallen uit te voeren. Koelikov zei dat 1500 Tsjetsjeense separa tisten zich bereid hadden ge toond Aleksandr Lebed te steu nen in een gewapende machtso vername. Sinds president Jeltsin voor lan gere tijd is uitgeschakeld, is in Moskou een machtsstrijd uitge broken waarin behalve Lebed en Koelikov, ook Jeltsins kabinets chef Tsjoebais en premier Tsjer nomyrdin hoofdrollen spelen. Volgens de chef-arts van het Kremlin zal de bypass-operatie van Jeltsin volgens plan half no vember worden uitgevoerd. Voorburg (anp) - Vakanties naar Spanje worden komend wintersei zoen gemiddeld 5 procent duurder. Dat is de grootste prijsstijging sinds vijf jaar, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. De brandstoftoeslagen die de chartermaatschappijen gaan opleggen zijn daarbij nog niet inbegrepen. Sneeuwvakanties in Oostenrijk wor den gemiddeld 1,6 procent duurder. Wie met de auto naar Oostenrijk gaat is zelfs 4 procent duurder uit. Ook voor Frankrijk geldt dit beeld. (advertentie) Chaam Oppervlakte: 2.991 ha. Inwoners: 3.623. Markant punt: Boswachterij Chaam met putven. Deze boswachterij is aangeplant aan het eind van de negentiende eeuw na ontginning van de heidegrond. Verklaring gemeentewapen: van lazuur, beladen met 3 kammen van goud, staande twee en een; het schild vastgehouden aan weerszijde door een vogel van goud en gedekt met een kroon met 13 parels. Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: L-j Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1