Ingrijpen op Aruba niet uitgesloten Rusland faalt met Mars-programma KÖÖP MET ZEKERHEgi NS-supermarkten in de maak op stations Jonge Roosendaler dag onvindbaar na z'n arrestatie DE STEM NTJES Eindelijk weer eens feest bij NAC Kamer hikt aan tegen uitzending militairen naar Zaïre De Stem voor stad en streek x 60 J I I IJ Met v.d. Born valt te prate leendert v.o. born AGBLAD VOOR Z U I D W E S T-N E D E R L A N D Financiële chaos op ministerie VWS' Ministers België over de tong in pedofiliezaak Erasmusbrag getroffen door storing Politie haalt 31 drugsklanten uit trein naar België Jeltsin eind van de week al uit ziekenhuis Harde taal van WD en PvdA Weduwe wil miljoenen lotto niet 4 weken voor 17,- ot complicaties de nieren, lechtziendheid reld? s. Onderzoek mplicaties. ek. Geef het eel waard om weg te bewaren. Een strijk- u kunt u als particu- -len met een waarde onder dat het u iets et een trefwoord in afdeling GRATIS itvolgende uitgave wordt het Kleintje au- de uitgave geplaatst, iet aan deze voor- we het helaas niet wij gratis Kleintjes en weigeren, niet, te laat of foutief wij niet aansprake- geplaatst in De Stem ad met een totaal op- en op zaterdag atis geplaatst. 1 m/v rriek geplaatst NISSAN BREDA SPINVELD 33 en 37,481 BREDA. Tel. 076-5223166 136e JAARGANG 2 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland "A3 Buitenland A4 Zeeland A5/A6 8 710311 000218" I I I I I MAANDAG 18 NOVEMBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Gids A7 «V-programma's A8 Sport B1/B10 Oostburg wil strenger beleid tweede huizen PAGINA Lekker lachen met Frans de Schepper PAGINA Groenendaal wint ook in Gavere PAGINA Judoka Steffi Graf Van der geeft op Lee in eindstrijd stopt PAGINA B4 ermee Hoek doet weer mee in hoofdklasse PAGINA B4 PAGINA B10 I MIN./MAX. 2/5 Guur Het weer heeft een winters trekje gekregen. Dat zal voor lopig zo blijven. Er komt meer bewolking en er kan wat lichte regen of motregen vallen, misschien zelfs het eerste sneeuwvlokje. De wind is matig. Den Haag - Minister Borst (Volksgezondheid) en staatsse cretaris Terpstra (Welzijn) ma ken een janboel van hun boek houding. Deze beschuldiging uit PvdA-Kamerlid Oudkerk. Hij wil daarom een 'planbureau voor de irg'. ZIE BINNENLAND - A3 Brussel - Twee Belgische minis ters, onder wie vice-premier Elio di Kupo, worden verdacht van seksueel misbruik van minderja rigen. Het parket in Brussel on derzoekt verklaringen van een tipgever. ZIE BUITENLAND - A4 Rotterdam (anp) - De Erasmus brug in Rotterdam is gistermor gén anderhalf uur onbruikbaar geweest voor het verkeer door een storing in het beweegbaar gedeel te van de brug. Door een eomputerfout bleef de klep van de brug openstaan in een hoek van deitig graden. Hierdoor werd zowel het weg- als het scheepvaartverkeer gestremd. Na anderhalf uur hadden medewer kers van de gemeente de storing verholpen. Een woordvoerder van de gemeente wijt het probleem aan kinderziektes. Sinds de opening van de brug en kele maanden geleden achter-volgt pech de gemeente. Verschillende keren ontstonden er opstoppingen doordat de verkeerslichten niet goed werkten of de hefbomen uit vielen. Twee weken geleden werd de brug zelfs voor enkele dagen voor alle verkeer afgesloten, toen bleek dat door een combinatie van harde wind en regen de tuien van de brug heen en weer zwiepten. Door provisorisch de kabels waaraan de brug hangt met elkaar te verbinden, is het probleem voorlopig opgelost. Rotterdam (anp) - De politie heeft tijdens drugscontroles in treinen tussen Rotterdam en Ant werpen 31 mensen aangehouden wegens overtreding van de Opiumwet. Na verhoor op een politiebureau in België zijn de overtreders met een proces-ver haal heengezonden. De Rotterdamse politie werkte tijdens de actie in de nacht van zaterdag op zondag samen met de spoorwegpolitie en de Rijks wacht uit.Antwerpen. Zij heeft gram marihuana, 105 xtc-pil- n>28 gram hasj, 15 gram speed au 9 gram heroïne in beslag geno- ®en. In totaal controleerde de politie 48 treinreizigers. Moskou (afp) - De Russische pre- j nï B°ris Jeltsin mag donder dof vrijdag het ziekenhuis ver- l zal dan verder van zijn '"operatie, bijna twee weken S eden, uitrusten in een sanato- 'n Barvikha, een buitenwijk 'SR Moskou. au dolfsins lijfarts, Renat ,i( 'Derm, gezegd tegen het Rus- f"e persbureau Itar-Tass. De J®? president kreeg giste- hpt -. I toestemming tijdelijk uit 11«eethuis van het Kremlin te i, v°,m te wandelen in Barvik- olgens Aktshjoerin verloopt erstel van de Drpsidont «nnri Door Hans van den Broek Oranjestad - WD en PvdA sluiten bestuurlijk ingrijpen op Aruba niet uit als het welvarende eiland geen orde op zaken stelt. De Arubaanse premier Eman op zijn beurt zegt over aan wijzingen te beschikken dat Nederlanders met geld- uit de drugshandel investeren op Aruba. Het Statuut, waarin de relatie met de voormalige koloniën is ge regeld, biedt de mogelijkheid om de Antilliaanse eilanden onder curatele te stellen. Dat houdt in dat Nederland tijdelijk het gezag overneemt. „Indien nodig zal van die mogelijkheid gebruik ge maakt moeten wordenr" aldus WD-leider Bolkestein. Ook PvdA-fractievoorzitter Wal lage sluit een ingreep niet uit. „Maar ik zou het wel een zwakte bod vinden," aldus Wallage. De fractievoorzitters geven er voor alsnog de voorkeur aan om via een dialoog tot oplossingen te ko men voor de problemen op Aruba. De ontmoeting tussen het Aru baanse kabinet en de parlemen taire delegatie onder leiding van Kamervoorzitter Deetman liep afgelopen weekeinde uit op een harde confrontatie. De fractie voorzitters van de vier grote par tijen eisen dat Aruba schoon schip maakt. De politietop moet verdwijnen, vinden de. fractielei ders. En kost wat kost moet voor komen worden dat een nieuwe procureur-generaal opnieuw het werken onmogelijk wordt ge maakt. De huidige procureur-ge neraal Zwinkels is door de rege- ring-Eman volledig buitenspel gezet. Aruba kampt al tijden met een slecht imago in het buitenland. Het vermoeden bestaat dat de in vloed van de maffia op het eiland groeit. Op Aruba wordt ook een loopje genomen met de rechts handhaving en de democratische controle ontbreekt vrijwel volle dig. Oppositie en regering staan elkaar naar het leven. Maar volgens premier Eman is er niets aan de hand. Hij wees juist met een beschuldigende vinger naar Nederland. De premier uitte zijn zorg over het Nederlandse gedoogbeleid van koffieshops. „Wij dreigen verstrikt te raken in dat gedoogbeleid," aldus Eman. Hij zegt over aanwijzingen te be schikken dat Nederlanders met geld uit de handel in softdrugs in vesteren in de woningbouw op Aruba. Eman gaf toe dat hij geen bewijzen heeft voor zijn beschul diging. ZIE OOK BINNENLAND - A3: Aruba dreigt blok aan been te worden Utrecht (anp) - De Nederlandse Spoorwegen zijn van plan in een aantal grote stations supermarkten op te zetten. Zij zijn daarover in overleg met grootwinkelbedrijven, waaronder Al- bert Heijn en de Hermans Groep. Een proef met een eerste zaak begint mogelijk in de loop van volgend voorjaar. »NAC kon gisteren eindelijk weer eens feestvieren in het eigen stadion. Uitgere kend Ajax werd met 2-0 aan de kant gezet. De treffers kwamen (voor rust) van de voe ten van Tony Vidmar en Earnest Stewart (rechts op de foto, met Geert Brusselers). Naast Ajax beet ook koploper PSV in het zand. De Eindhovenaren verloren met 1-0 bij Willem II. Omdat Feyenoord vrijdag al had verloren bij Heerenveen, veranderde er in de top van het klassement weinig. Bij NAC maakte de Noor Tom Staurvik zijn debuut. Hij was de aangever bij de'tweede Bredase treffer. Edwin Gorter maakte zijn rentree in het elftal. De middenvelder werd onlangs uit de selectie verbannen, maar omdat trainer Wim Rijsbergen kampte met een tekort aan spelers, werd hij opgeroepen voor het duel met Ajax. FOTO DE STEM/JOHAN VAN GURP ZIE OOK VOORPAGINA SPORT - BI Van onze Haagse redactie Den Haag - De Tweede Ka mer hikt aan tegen het kabi netsbesluit om 270 Neder landse militairen naar Zaïre uit te zenden. De coalitie partijen D66 en VVD betwij felen het nut en de noodzaak, evenals oppositiepartij 'CDA. Als enige grote partij voelt de PvdA er wel voor. Aan de missie in VN-verband kleven nog te veel onduidelijk heden, benadrukt het VVD-Ka- merlid Van den Doel. „Vooral nu veel Hutu's. vanuit Zaïre huis waarts gaan, bereiken ons gelui den dat er vooral behoefte is aan humanitaire hulp. Dan is vooral de vraag hoe je die hulp het bes te kan bieden: door een VN- macht op de been te brengen of juist door goederen af te leveren in Kigali of Goma." D66 betwijfelt vooral het nut van de vredesmissie in haar hui dige vorm. „Je kan je afvragen of alle 270 Nederlandse militaire uitgèzonden moeten worden. De situatie is, zeker na het vertrek van de vluchtelingen, zeer ingrijpend veranderd. Mis schien kan je dan volstaan met een veel kleinere troepenmacht," zegt D66-woordvoerder Van den Bos. Positief is het PvdA-Kamerlid Valk. Hij vindt nog steeds dat er alle reden is om de militairen uit te zenden. Valk prijst bovendien het kabinet, dat 'een moedig be sluit' heeft genomen na de trau matiserende ervaringen die vo rig jaar met vredesmissies zijn opgedaan in Srebrenica. Woensdag zullen in Stuttgart de landen bijeenkomen die deelne men aan de door Canada geleide en door de Verenigde Naties er kende strijdmacht. VERVOLG OP BUITENLAND - A4: Aantal vluchtelingen geheel onduidelijk Een NS-woordvoerster zegt dat een definitief besluit over het project nog moet vallen. Volgens haar zijn NS momenteel met een aantal winkelketens in gesprek. NS-manager Van Tongeren zegt echter in het vakblad Distrifood dat de Hermans Groep de voor keur heeft. Deze is eigenaar van de A&P-supermarkten. De stationssupermarkten gaan zich vooral richten, op 'gemaks producten' (zoals kant-en-klaar- maaltijden) en 'vergeetbood- schappen'. Naar verluidt kan het project- uitgroeien tot vestigingen op ongeveer zestig grotere van de in totaal 370 stations. Het precie ze aantal hangt af van de uitein delijke formule en de plaatselijke bestemmingsplannen. De kleinere stations kennen al de 'Wizzels', winkeltjes waar de kaartverkoop wordt gecombi neerd met een aanbod van bloe men, tijdschriften en andere klei ne artikelen. In de hallen van grote stations zijn ook al winkels gevestigd, zoals drogisterijen. Zaken die zich toeleggen op een breed assortiment levensmidde len, zijn er nog niet. Van onze verslaggever Roosendaal - Na zijn aanhouding door de politie is de 24-jarige Roosendaler Rachid Dani eind vorige week 24 uur onvindbaar geweest voor zijn dodelijk ongeruste familie. De politie zit daar zelf danig mee in de maag. Operationeel chef Pollemans van het Roosendaalse korps spreekt zelfs van een 'klachtwaardig voorval'. De kwestie kreeg zaterdagmiddag een voorlopig goede afloop door toedoen van Dani zelf. Hij belde rond 13.00 uur de moeder van zijn vriendin Cindy Dime met de mededeling dat hij in het huis van bewaring in Dordrecht zat. Dani zat vorige week woensdagavond in een busje op de Markt in Roosendaal, toen de politie hem aanhield omdat hij een bedrag van 2140 gulden aan uitstaan de boetes, vooral voor onverzekerd auto rijden, niet had betaald. Twee dagen la ter, toen vriendin Cindy met moeite het geld bij elkaar had gesprokkeld om Ra chid 'vrij te kopen', bleek hij te zijn over gebracht naar het bureau in Bergen op Zoom. Daar kreeg Cindy vrijdagmiddag echter te horen dat haar vriend naar Den Bosch was overgebracht om daar 'ver vangende hechtenis' uit te zitten. De vol gende ochtend bleek dat niet te kloppen. Diezelfde zaterdagochtend hadden Cindy en de moeder en stiefvader van Dani zich uit protest verzameld op het politie bureau. Ze weigerden weg- te gaan voor Dani terecht was. Naarstig speur werk van Pollemans („Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt") en zijn team bleef echter vruchteloos. Het telefoontje van Dani zelf kwam dus niet alleen voor de familie als een opluchting. Uiteindelijk hoorde de familie van Dani zelf wat er vrijdag was gebeurd. Inder daad vertrok hij uit Bergen op Zoom om te worden overgebracht naar Den 'Bosch. Toen daar geen plaats bleek te zijn, volg de een reis 'kris-kras' door Nederland, die het arrestantenbusje onder meer langs Rotterdam leidde, om pas op te houden bij het huis van bewaring in Dor drecht. Vandaag zal de familie met Dani overleg gen of er een klacht wordt ingediend over 'de gang van zaken. Londen (dpa) - Een 89-jarige Engelse weduwe wil het geld dat haar man in de lotto heeft gewonnen, niet aanne men. „Ik ben er zeker van dat alle toestanden eromheen mijn dood zulllen beteke nen," aldus de vrouw in een anonieme brief in de regio nale krant Huil Daily Mail. De inmiddels overleden echtgenoot van de vrouw deed dit voorjaar voor het eerst mee aan de lotto. Hij won de jackpot van 2,1 mil joen pond (ruim 5,8 miljoen gulden). De onderneming die de lotto organiseert, heeft de win naar van de jackpot tot don derdag de tijd gegeven zich te melden. Als de weduwe bij haar standpunt blijft, komt het geld ten goede aan een fonds voor goede doelen. (ADVERTENTIE) Den Haag (anp) - Ruslands Mars-programma lijkt het einde nabij. Alle missies naar de rode planeet in 34 jaar zijn tot nu toe mislukt door fou ten in de electronica. De ruimtesonde Mars-96, die za terdagavond werd gelan ceerd, brandt in de komende weken zelfs op in de atmo sfeer. Het had dé grote expeditie naar Mars moeten worden. Maar de sonde kwam door het falen van de raket niet eens uit haar aarde- baan. Het was waarschijnlijk so wieso de laatste missie van deze aard geworden, omdat het geld en de raketten op zijn. Nieuwe plannen voor Mars heeft het land niet en aan een bemahde missie was al helemaal niet ge dacht. De vraag rijst zelfs of door het nieuwe falen niet de hele Rus sische ruimtevaart op de tocht komt te staan. De 6,2 ton zware sonde Mars-96, waarin 22 landen deelnamen, had over negen maanden bij de rode planeet moeten arriveren na een reis van honderd miljoen kilome ter. De missie voerde vijf kleine ruimtevaartuigen aan boord mee. Dat waren een satelliet, twee grondstations en twee apparaten die tot zes meter diep in het op pervlak hadden moeten boren. De Verenigde Staten hebben tot dusverre meer succes met hun Mars-missies. Wel verloren zij eind augustus 1993 alle contact met hun Mars Observer, die toen al een jaar op weg was. NASA wil van. het verdere onderzoek van Mars flink werk maken. Vorige week donderdag lanceerde het met succes zijn fotoverkennings- sonde Global Surveyor. Tegen het einde van het jaar gaat er nóg een Amerikaanse satelliet naar de ro de planeet. Europa (het ruimte-agentschap ESA) wil in 2003 een verken ningstoestel om de planeet hebben cirkelen. In 2003 zóu er door alle Amerikaanse, Europese en Russi sche missies een internationaal netwerk van stations op Mars hebben moeten zijn, maar de Rus sen lijken voorlopig uit te vallen. De hamvraag bij alle onderzoek is of er vroeger leven op de planeet is geweest en waarom de: ontwikke ling daar anders is verlopen dan op aarde. Miljoenen jaren geleden stroomde er vermoedelijk water op Mars. Er zijn ook aanwijzingen dat de rode planeet eens een atmo sfeer had zoals de onze en dus mo gelijk leven kende. In 1975 lukte het de Amerikanen twee ruimtevaartuigen op Mars te laten landen om te zoeken naar te kenen van leven. Zij maakten ge bruik van de kennis die in 1969 de eerste mens op de maan had gé bracht. Talloze metingen en foto's werden naar de aarde teruggezonden. Maar uit niets bleek dat er op Mars leven is of was. De lancering van de ruimte sonde Mars-96 zaterdagavond. FOTO REUTER Dussen Oppervlakte: 3.968 ha - Inwoners: 6.185 I Markant punt: Kasteel-raadhuis uit de 14e eeuw. Omgracht kasteel, in laat v 0 Noord-Nederlandse renaissancestijl, met poorttorens en Toscaanse zuilengalerij. Verklaring gemeentewapen: Doorsneden van goud en zwart, met over alles heen een in 2 rijen van-zilver en rood geschaakt Sint Adrieskruis. 8 Ik neem een proefabonnement: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon (voor controle bezorging): Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112, 4800 VB Breda DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1