Jetty's Kinderm s Metro Parijs weer doelwit aanslag Gimbrère DAMESMODE GROTE VERHUIZINGSUITVERKOOP 70%korting DESTEM g PvdA/D66-motie: kunstgebit terug in ziekenfondspakket ch Akkoord over zuidelijk mestplan Overvaller actief in Thoolse winkels HULST Gerritsma 3M 7.98 is?2.95 ïwi'w' Brabant Abdellaoui naar Rayo Vallecano IPiet Bukman benoemd als voorzitter van Tweede Kamer i Van onze Haagse redactie Den Haag - CDA'er Piet Bukman 1 is gekozen tot nieuwe voorzitter I van de Tweede Kamer. Hij kreeg gisteren 85 van de 136 stemmen. I Bukman volgt Wim Deetman op, I die burgemeester van Den Haag is geworden. Mogelijk ijs op de maan i Twee doden en 79 gewonden bij ontploffing gasfles in forensentrein Kanaaltunnel [Weer open voor passagiers Voor topkwaliteit en de beste service naar... Deze week alleen bij Albert Heijn. Vliegtickets in januari weer duurder GROTE MARKT 12 BERGEN OP ZOOM Nu 6 weken de stem voor 31 gulden X 51 banden met speciale Is in carrosseriekleur, k en stnurbekrachti- '1996 p. v, Waesberghestraat 50 Tel.0114,314096 136e JAARGANG I""* '1076-5.312.313 MET KLEINTJES 29, 37 ord-Brabant is op j Nederlanden te idiend ingevolge artikel 28 3 bodem te saneren op de 'enbergen. ontwerp-beschikking ge stegen. Ten aanzien van.de ienswijzen naar voren ge- an de ter inzage gelegde igd. uteerde Staten vastgesteld: van ernstige bodem- ntie om het geval van en; uik van de bodem aan hen ing voor het saneringsplan er 1996 bekendgemaakt BV namens horende stukken liggen Snde zes weken ter inzage in ihuis, Brabantlaan 1 te sen van 9.30 tot 12 uur en ïeentehuis, sector Grond ig, Ruimtelijke Ordening en Zevenbergen op werkdagen lagmiddag van 14 tot 16 uur Ifspraak (0168-334975). in dit besluit op grond van ling juncto artikel 20.1 Wet Algemene wet bestuurs- dag waarop dit besluit is schrift indienen bij srd-Brabant, Postbus 90151 idertekend en moet ten minste i de mogelijkheid een be- ip grond van artikel 20.3, lid 2 136 Wet op de Raad van lene wet bestuursrecht bij de tuursrechtspraak van de 19, 2500 EA 's-Gravenhage, verzoeken indien onverwijlde belangen, dat vereist. 3 KATERNEN De Binnenkrant A2 Binnenland Buitenland Beurs Economie Sport Zeeland Gids A3/A4 A5 A6 A7 BI t/m B3 C1 t/m C3 D1 RTV-programma's d2 Lijf Leven E1 t/m E3 8 "710311 000218 Mill WOENSDAG 4 DECEMBER 1996 LOS EXEMPLAAR: MAANDAG T/M VRIJDAG: 2,00 - ZATERDAG: 2,50 Feyenoord beleeft afgang tegen Tenerife 'Volwaardig veer is onhaalbaar' pagina Zeeland weer onveiliger pagina Pagina Sinterklaas laat iedereen zingen 'Wijn moet voor gezondheid pagina De Nationale Weten schapsquiz i", mm.1 ;MIN. .1 MAX. n i'a pagina Wind en regen Opnieuw een dag met veel bewolking en buien. De wind is matig tot vrij krachtig. Ook mórgen zal het niet droog blijven. pagina Van onze verslaggever Breda - NAC-spits Yassine Abdellaoui heeft een nieuwe club gevonden. Hij komt vanaf 15 december uit voor Kayo Vallecano, middenmo ter in de Spaanse eredivisie. NAC heeft toestemming ge geven voor zijn vertrek. - Hoeveel de Bredase club voor de linksbuiten ont vangt, is niet precies bekend, maar met de transfer is ten minste één miljoen gulden gemoeid. Abdellaoui komt niet meer voor de Bredase club in actie. Hij is nog twee wedstrijden geschorst. Zijn partijgenote Doelman-Pel kreeg 45 stemmen, twee Kamerle den stemden voor PvdA-Kamerlid IVan Nieuwenhoven, één voor GPV-fractieleider Schutte en drie I Kamerleden vulden hun briefje I niet in. Er was de afgelopen I maand in de Tweede Kamer veel commotie over de kandidatuur I van Bukman. Veel fracties wilden I liever een vrouw als Kamervoor- I zitter, Maandag leek het er nog op I dat er als gevolg van de menings- I verschillen een chaos zou ontstaan I bij de stemming. Veel Kamerleden idigden aan op Doelman-Pel te I zullen stemmen. Doelman was [echter niet kandidaat gesteld. I CDA-fractieleider Heerma dreig- I de zelfs af te zien van de kandi- I daatstelling door het CDA, als een I Kamermeerderheid Bukman niet I zou steunen. B ZIE OOK BINNENLAND - A4: •Stemming over Kamervoorzitter anti-climax De Stern-commentaar Washington (rtr) - Het Ame rikaanse militaire ruimte voertuig Clementine heeft mogelijk ijs ontdekt op de maan. De waarschijnlijke aanwezigheid van ijs is ge concludeerd uit de reflectie van radiogolven in een diepe krater vlakbij de zuidpool van de maan. De hoeveelheid ijs zou onge veer overeenkomen met de omvang van een vijver of een klein meer. De mogelijke ontdekking van ijs heeft vol gens het Amerikaanse minis terie van Defensie vergaande consequenties voor de bouw van een permanente kolonie op de maan. I konden (rtr) - Na een onderbre- Itang van ruim twee weken door |e® brand, rijden vanaf vandaag ■keer passagierstremen door de IKanaaltunnel. De eerste Eurostar ■Vertrekt om 6.50 uur uit Londen ■baar Parijs. Op 10 december her- jtat Eurotunnel de Shuttle-pen- I Ponsten voor personenwa gens, Pa een felle brand op 18 novem- I er bleven beide verkeersbuizen Ij® de tunnel dicht. Drie dagen |3ter mochten de eerste goede- l^reinen weer (joor ,je onbe_ de tunnelbuis. Fracties zetten tanden in wetsvoorstel Door Wilko Voordouw Parijs - Bij een aanslag op een trein in een metrostation in de Franse hoofdstad Parijs zijn gisteravond twee doden ge vallen en raakten 31 mensen zwaargewond, van wie er drie vannacht nog in levensgevaar verkeerden. Er waren 48 lichtgewonden. Vrij snel na de ontploffing beves tigden de Franse autoriteiten dat het om een aanslag ging. De aan slag was gisteravond laat nog niet opgeëist, maar direct werd het vermoeden geuit dat het, net" als bij de aanslagen van vorige zo mer, gaat om terreur van de isla mitische fundamentalisten van de Algerijnse Gewapende Islamiti sche Groep (GIA). Voor de aan slag is een gasfles gebruikt, die ontplofte in de tweede wagen van de trein. Premier Alain Juppé kondigde onmiddellijk na de aanslag in het bovengrondse station Port-Royal aan dat het plan-Vigipirate op nieuw zou worden geactiveerd. Dat betekent dat er extra politie- en legereenheden zullen worden ingezet, op plaatsen die aanslag- gevoelig zijn. Bij alle grensposten in Frankrijk werd gisteravond al douane-controle ingevoerd. President Chirac onderbrak am per twee uur na de aanslag zijn werkdiner met de Duitse kanse lier Kohl voor een korte toe spraak. „Dit zijn onaanvaardbare daden, barbaarse daden, die on- schuldigen treffen. Ik ben vastbe sloten om te strijden tegen het terrorisme in al zijn vormen," al dus Chirac. De expressmetro RER B was on derweg van het station Saint-Mi- chel naar de Parijse voorstad Massy. De trein stond stil op het station in het zuidelijke deel van Parijs. Het was even na zes uur, spitsuur in de forensentrein. Om wonenden hoorden een 'hard en dof geluid', dat werd gevolgd door een enorme rookwolk en de geur van buskruit. „Er was een gigantische paniek. Veel mensen vertrapten elkaar om maar zo snel mogelijk bij de plaats van het ongeluk weg te komen,aldus een ooggetuige. In Parijs werd meteen een paral lel getrokken tussen de aanslag van gisteravond en die op het sta tion Saint-Michel op 25 juli vorig jaar. Toen kwamen acht mensen om en raakten 84 mensen gewond bij de ontploffing van een gasfles. Het was destijds de eerste aanslag in een serie, die werd uitgevoerd door moslim-fundamentalisten. Het onderzoek naar die reeks aanslagen.is nooit afgesloten. On langs nog werden tien personen gearresteerd, die ervan worden verdacht betrokken te zijn ge weest bij die aanslagengolf De GIA besloot vorig jaar tot ter reurdaden, omdat de beweging wil dat Frankrijk niet langer het Algerijnse bewind van generaal Zéroual steunt. (ADVERTENTIES) Reddingswerkers voeren een gewonde weg na de aanslag op een forensentrein in het Parijse metrostation Port-Royal. FOTO REUTÊR Van onze Haagse redactie Den Haag - PvdA en D66 zullen vandaag via een motie van mi nister Borst (Volksgezondheid) eisen dat het kunstgebit' per 1 januari weer wordt opgenomen in het ziekenfondspakket. De kans dat de motie het haalt, is groot. Alleen WD en CDA (sa men 65 zetels) hebben bedenkingen, de overige partijen zijn voor. (ADVERTENTIE) autoschade J Keulsveld 6 telefoon 0165 - 53 38 15 PvdA en D66 nemen geen genoe gen met de toezeggingen die de minister heeft losgekregen van de ziekenfondsen over een beperkte vergoeding voor het kunstgebit in een aanvullende verzekering. Dat bleek gisteren tijdens de eerste dag van het debat over de begro ting van het ministerie van Volks gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voor 1997. Borst stelt dat ze geen geld heeft om aan de wens van PvdA en D66 tegemoet te ko men. De tandartsvergoeding, in clusief het kunstgebit, werd in 1995 uit het ziekenfonds ge schrapt bij wijze van bezuiniging. De ziekenfondsen blijven op het standpunt staan dat tandartskos ten alleen gedekt kunnen worden via een aanvullende verzekering. Dat blijkt uit de brief die Bórst gistermiddag bij de Kamer liet be zorgen. De premies variëren per fonds van vijf tot 27,50 gulden. Ook in de dekking zitten grote verschillen: van 200 tot 1250 gul den per jaar. Een nieuw kunstge bit kost circa 1400 gulden. Veel kunstgebit-bezitters hebben na het verdwijnen van de tandarts uit het ziekenfondspakket geen aanvullende verzekering afgeslo ten, omdat ze dachten dat ze die hulp tóch niet meer nodig hadden. Ze verloren daarbij uit het oog dat een kunstgebit een beperkte le vensduur heeft en dat de vergoe ding voor een nieuw exemplaar onderdeel vormt van de tandarts dekking. Vooral ouderen met een laag inko men zijn de dupe, zo is inmiddels gebleken. Zij blijven rondlopen met kapotte gebitten, omdat ze nieuwe exemplaren niet uit eigen portemonnee kunnen betalen. Borst wil de tandartsdekking uit sluitend voor 65-plussers terugr brengen in het ziekenfonds, maar dat levert rechtsongelijkheid op. Het is de vraag of de Ziekenfonds wet deze vorm van leeftijdsdiscri minatie toestaat. Lekker hoor, marsepein. Maar voor de afwisseling wil iets hartigs er toch ook wel in. Een bitterballetje, een kroketje en voorde maaltijd natuurlijk patat! Krokant gebakken in Diamant. Diamant is nu extra voordelig en de leuke Pat AT- puzzel krijgt u er gratis bij. Nü bij 2 pakken of 1 fles: leuke PAT AT-puzzel gratis.* Schiphol (anp) - Passagiers op Schiphol draaien vanaf 1 januari zelf op voor het gebruik van de faciliteiten op de luchthaven. De vliegmaatschappijen brengen daarvoor op alle tickets 18,65 gulden in rekening en voor over stappende reizigers 3,60 gulden. Nu nemen de luchtvaartmaat schappijen deze kosten nog voor hun rekening. De heffing betekent in korte tijd een nieuwe prijsstijging voor vliegtickets. De luchtvaartmaat schappijen verhoogden vorige maand hun tarieven al met een kerosinetoeslag. Van onze Haagse redactie Den Haag - Er is een akkoord over Ket alternatieve plan van Noord-Brabant en Limburg om het mestoverschot weg te werken. De ministers Van Aartsen (Landbouw) en De Boer (Milieu) hebben gisteren 'een voorlopige overeenkomst getekend met vertegenwoor digers uit beide provincies. De provincies zullen het mestplan samen met boeren- en milieu-or ganisaties nu concreet gaan uit werken. Volgend jaar maart moet duidelijk zijn hoeveel boeren mee willen doen. Om het mestplan tot een succes te' kunnen maken, moet 75 procent van de boeren er zijn handtekening onder zetten. „Ik ben er zëer optimistisch over dat we dat percentage zullen halen, omdat het plan heel dicht bij de praktijk staat,'rzei voorzitter Ver meer van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB) gisteren. Het zuidelijke mestplan voorziet in individuele contracten met agrariërs om hun mestproductie terug te brengen. Boeren die zo'n contract tekenen en zich aan de afspraken houden, 'kunnen een bonus tegemoet zien en worden gevrijwaard van inkrimping van hun veestapel. Daarnaast willen de initiatiefnemers dat de deelne mende boeren gebruik kunnen maken van groenfinanciering. Ze kunnen dan geld lenen tegen een laag rentepercentage. Onderhan delingen daarover zijn nog gaande met het ministerie van Financiën. Volgens het plan moet de mest productie in het gebied met zes miljoen kilo fosfaat zijn terugge bracht in het jaar 2001, Dat ge beurt vooral via betere voederme thoden. De provincies controleren of de mestproductie volgens plan vermindert. Mochten boeren fa len, dan grijpen de provincies in. Boeren moeten dan alsnog vee wegdoen. Van Aartsen en De Boer noemden het plan gisteren 'een enorme stap voorwaarts, omdat we een begin hebben gemaakt met de regionali satie van het mestprobleem'. De bewindslieden hebben in to taal 475 miljoen gulden beschik baar om het mestprobleem in het hele land op te lossen. Van Aart sen wilde gisteren niet zeggen hoeveel geld er beschikbaar is voor het zuidelijk mestplan, maar., naar verluidt zou het om ten min ste de helft gaan. Het oorspronkelijke mestplan-van beide ministers voorzag wel in in krimping van de veestapel, via het opkopen van mestproductierech ten. De zuidelijke boerenorgani- saties hebben zich daar altijd fel tegen verzet! y (ADVERTENTIE) WILDE PLANTEN IN ZUIDWEST-NEDERLAND (3) Aanbiedingen geiden t/m zaterdag 7 december a.s. 'Zolang de voorraad strekt a Van onze verslaggever Tholen - Op Tholen is een overvaller actief die het heeft voorzien op de inhoud van de kassa's van kleine winkels. Het gaat om een ongeveer twintigjarige man. Vorige week zaterdag probeer de de overvaller zijn slag te slaan in een winkel aan de Kerkstraat in Tholen. De man werd echter gestoord door een binnenlopende klant, waarna hij op de vlucht sloeg. Afgelopen maandag had hij meer succes in een boekhandel in Scherpenisse. Daar wist hij omstreeks 16.15 uur de zestien jarige winkelbediende onder bedreiging met een mes een be drag van enige honderden gul dens te ontfutselen. De man wachtte met zijn actie tot hij al leen in de winkel was, waarna hij toesloeg. Onmiddellijk daarop maakte de overvaller zich uit de voeten via de Schoolstraat en de Spuidam- straat. Of hij ergens een auto, fiets of brommer klaar had staan/weet de politie niet. „Zeker weten doen we het niet, maar afgaande op het signale ment van de overvaller gaan we er vanuit dat het in beide geval len dezelfde man is geweest," aldus politiewoordvoerder Ver- kerke van het district Ooster- scheldebekken uit Goes. Gewone dophei Veel kleiner en eleganter dan de veel talrijker Struikheide die de bekende heidevelden vormt. .Overigens kan ook Dophei velden vormen, maar dan op zurige, natte bodems, bestaande uit veen, zand of leem. Zelfs verdragen ze het dat ze een tijdje gedeeltelijk onder water staan. De klokvormige bloempjes zijn roze van kleur. Deze plant zal men zelden associëren met het zuidwestelijke kleigebied. Nederlandse Oecologische Flora. Uitgave tVN. Naam: Adres: Postcode: Telefoon nr.: Plaats: Stuur deze bon in een open envelop zonder postzegel naar: Dagblad De Stem, Antwoordnummer 112,4800 VB Breda •Alleen geldig als u de afgelopen 3 maanden geen proefabonnement heeft gehad. I VI I I I DAGBLAD VOOR ZUIDWEST-NEDERLAND II

Krantenbank Zeeland

de Stem | 1996 | | pagina 1