Krantenbank Zeeland

Krantenbank Zeeland

TOEGANG VIA INTERNET VAN KRANTENBANK, TIJDSCHRIFTENBANK en BEELDBANK ZEELAND TOT NADER ORDER OPGESCHORT

De Krantenbank Zeeland, Tijdschriftenbank en Beeldbank zijn online niet langer beschikbaar maar blijven beschikbaar binnen de Zeeuwse Bibliotheek. De toegang tot deze documentatie via internet is tot nader order opgeschort. De Zeeuwse Bibliotheek/SCOOP-organisatie is geconfronteerd met een aantal vragen van auteursrechtelijke aard. Deze worden uitgezocht, getoetst en moeten van een antwoord worden voorzien. Daarover vindt overleg tussen diverse partijen plaats. Teneinde verzoeken te vermijden en zorgvuldigheid jegens verzoekers in acht te nemen, is besloten de Kranten-, Tijdschriften- en Beeldbank tot een nader te bepalen moment niet meer beschikbaar te stellen via internet.
De Zeeuwse Bibliotheek/SCOOP-organisatie betreurt het zeer dat enthousiaste gebruikers/onderzoekers/biografen hierdoor mogelijk hinder zullen ondervinden. Het beschikbare materiaal uit deze domeinen blijft echter volop raadpleegbaar in de Zeeuwse Bibliotheek.

interim directie Zeeuwse Bibliotheek/SCOOP
S. Vellenga / D. v.d. Bout
24 maart 2015


Indien u opmerkingen wilt maken over het vooralsnog noodzakelijk staken van deze databanken zullen wij deze verzamelen via: informatie@krantenbankzeeland.nl

De krantenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten die is samengesteld door de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met de

 

De kranten die in Krantenbank Zeeland zijn opgenomen waren voorheen bij de Zeeuwse Bibliotheek of de andere deelnemende instellingen in te zien op microfiche. De krantenselectie omvat alleen regionale kranten. Landelijke kranten zijn te vinden op de krantenbank kranten.delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek.
Naar overzicht kranten

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de krantenbank Zeeland? Stuur een bericht aan: 

Overzicht periodieken