Krantenbank Zeeland

Krantenbank Zeeland

Krantenbank- en Tijdschriftenbank Zeeland gedeeltelijk weer online
Het ‘op zwart’ zetten van de online databanken Krantenbank Zeeland en Tijdschriftenbank Zeeland heeft tot veel teleurgestelde reacties van gebruikers geleid. Zeeuwse Bibliotheek/Scoop zag zich hier naar aanleiding van dreigende claims toe genoodzaakt. Na juridisch beraad is besloten vanaf 7 april 2015 delen van de Krantenbank (de periode 1758-1939) weer online toegankelijk te maken.* De Tijdschriftenbank wordt weer beschikbaar voor wat betreft de periode 1769-1939. De periode 1940-heden blijft offline, maar kan intern worden geraadpleegd binnen de Zeeuwse Bibliotheken en de gemeentearchieven van Goes, Schouwen-Duiveland, Tholen, Vlissingen en het Zeeuws Archief. Mensen die content uit de periode 1940-heden willen raadplegen en omwille van de afstand niet naar deze instellingen kunnen komen, kunnen wij tegemoet treden. Vanaf week 16 (maandag 13 april) zijn Krantenbank- en Tijdschriftenbank Zeeland integraal online raadpleegbaar in alle Openbare Bibliotheken in Nederland. Voor vragen kunt u terecht bij Krantenbank Zeeland ().

Directie ZB/Scoop
2 april 2015

*N.B. Eilanden-nieuws is voor wat betreft de periode 1928-2011 wel online beschikbaar.

De krantenbank Zeeland bevat een verzameling Zeeuwse kranten die is samengesteld door de Zeeuwse Bibliotheek in samenwerking met de

 

De kranten die in Krantenbank Zeeland zijn opgenomen waren voorheen bij de Zeeuwse Bibliotheek of de andere deelnemende instellingen in te zien op microfiche. De krantenselectie omvat alleen regionale kranten. Landelijke kranten zijn te vinden op de krantenbank kranten.delpher.nl van de Koninklijke Bibliotheek.
Naar overzicht kranten

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de krantenbank Zeeland? Stuur een bericht aan: